Tidigare evenemang

Kategori:

Styrelsemöte 1/201930.1.2019 | Styrelsen

Lunchmöte 1/2019"Statlig styrning för en bättre skola -utvecklingen i Sverige"10.1.2019 | Lunchmöte | Vetenskapsbiblioteket Tritonias auditorium Nissii | Vasa

Styrelsemöte 9/20183.12.2018 | Styrelsen

NAF:s finska avdelnings höstmöte 201822.11.2018 | Årsmöte | Helsingfors universitet | Helsingfors

Lunchmöte 4/2018”Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling”16.11.2018 | Lunchmöte | Vasa förvaltningsdomstols Vasa-sal | Vasa

Styrelsemöte 8/201829.10.2018 | Styrelsen

Lunchmöte 3/2018Hybridorganisationer inom offentliga tjänster23.10.2018 | Tammerfors universitet, restaurang Minerva, kabinett | Tammerfors

Styrelsemöte 7/20183.9.2018 | Styrelsen

Styrelsemöte 6/20188.6.2018 | Styrelsen

NAF:s finska avdelnings vårmöte 201822.5.2018 | Årsmöte | kulturcentrum Hanaholmen | Esbo