Forskningsstipendium för våren 2021

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR FORSKNINGSSTIPENDIUM ÅR 2021 BÖRJADE DEN 12 FEBRUARI 2021, OCH GICK UT DEN 14 APRIL 2021 KL. 16.00.

Forskningsstipendium kan sökas en gång om året. Forskningsstipendium beviljas till forskning inom nordisk förvaltning. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.

Sökanden meddelas personligen om stipendiebeslutet efter ansökningstidens utgång.


Hur söker man stipendiet?

Forskningsstipendium söks genom att fylla i nedanstående elektroniska ansökningsblanketten inklusive bilagor. Till ansökan bifogas en forskningsplan (max. 2 sidor), CV och budget. Ansökan kan göras på finska eller svenska.

 • Ansökningsblanketten finns på denna webbsida (öppnas 12.2).
 • Ansökningen skickas via nätsidan senast den 14 april 2021 kl. 16.00, varefter blanketter stänger sig.
 • OBS! Ansökningen måste göras via den elektroniska blanketten. Inga ansökningar i pappersform tas emot.
 • När ansökningen är mottagen får du en mottagningskvittans samt en kopia på din ansökning till den e-postadress, som du uppgett i ansökningen. OBS! Ifyllda informationen sparas inte i blanketten.
 • Observera att försenade ansökningar eller ansökan som saknar nödvändig information eller bilagor behandlas ej. Förbundet behandlar endast elektroniska ansökningar.
   

Den som beviljats stipendium skall inom tre månader från att stipendiet använts eller senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.
 

Mera information om forskningsstipendiet
 

 • Frågor kring ansökningarnas innehåll kan riktas till universitetslektor, ordförande av NAF:s stipendieutskott, Sebastian Godenhjelm. Epost: sebastian.godenhjelm@helsinki.fi
   
 • Tekniska frågor kring ansökan kan riktas till NAF:s sekreterare Laura Karjalehto. Epost: sihteeri@nafnet.fi