Forskningsstipendium

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR FORSKNINGSSTIPENDIUM ÅR 2019 ÄR SLUT

Forskningsstipendium kan sökas en gång om året. Forskningsstipendium beviljas till forskning inom nordisk förvaltning. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.

 

Forskningsstipendium söks genom att fylla i nedanstående elektroniska ansökningsblanketten. Till ansökningen ska bifogas forskningsplan (max 2 sidor), meritförteckning och budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Ansökningen skickas via nätsidan senast den 15 april 2019 kl. 16.00, varefter blanketter stänger sig.

 När ansökningen är mottagen får du en mottagningskvittans samt en kopia på din ansökning till den e-postadress, som du uppgett i ansökningen. Obs! Ifyllda informationen sparas inte i blanketten.

Sökanden meddelas personligen om stipendiebeslutet efter ansökningstidens utgång.

Den som beviljats stipendium skall inom tre månader från att stipendiet använts eller senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.