Stipendier 2018

Forskningsstipendier för doktorsavhandling och annat forskningsarbete (sammanlagt 15 200 €)

 

PM, doktorand Jaakko Hillo (European University Institute) för doktorsavhandling i politik och samhällsvetenskaper “Aid Transparency – Origins, Causes and Consequences” 1 200 €. (24.5.2018)

 

ED, biträdande professor Kirsi-Mari Kallio (Åbo handelshögskola) för nordiskt forskningssamarbete i handelsvetenskap och förvaltningsvetenskap ”University Performance Measurement and Quality Assurance Systems – A comparative study” 2 000 €. (24.5.2018)

 

PM, forskare Maria Pietiläs (Helsingfors universitet) forskningsgrupp för forskningsarbete i statsförfattningsrätt ” Tulonsiirtojärjestelmän vaikutukset sukupuolten väliseen tulonjakoon Pohjoismaissa: vertaileva tutkimus Policy Swap -menetelmällä”, 4 000 €. (24.5.2018)

 

PD, ED biträdande professor Alfred Streng (Högskolen i Molde, Norge) för post-doc forskningsarbete i offentlig rätt ”Konsumentskydd på elmarknaden” 4 000 €. (24.5.2018)

 

PD, universitetslektor Hanna Tuominen (Åbo universitet) för post-doc forskningsarbete i statsförfattningsrätt ”Pohjoismainen ulottuvuus EU:n siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikassa” 4 000 €. (24.5.2018)

 

Resestipendium för forsknings- och arbetsresor utomlands (sammanlagt)

Uppdateras senare.

 

Resestipendier till NAF:s allmänna möte (sammanlagt 22 098  euro)

Sammanlagt 18 NAF-medlemmar för deltagaravgiften och resekostnader till NAF:s allmänna möte i Reykjavik 22 098 euro.

 

Verksamhetsutvecklingsmedel (sammanlangt 3 000 euro)

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura och Kunnallistieteen yhdistys för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 3 000 euro. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris. (24.5.2018)