Stipendier 2018

Ettårigt forskarstipendium 2018

PhD, universitetslektor Milla Vaha (Åbo universitet) för post-doc forskningsarbete i internationell politik ”Ilmastopakolaisuuden tulevaisuus: Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet Pohjoismaissa” 24 000 euro. (3.12.2018)

 

Forskningsstipendier för doktorsavhandling och annat forskningsarbete (sammanlagt 15 200 €)

PM, doktorand Jaakko Hillo (European University Institute) för doktorsavhandling i politik och samhällsvetenskaper “Aid Transparency – Origins, Causes and Consequences” 1 200 €. (24.5.2018)

ED, biträdande professor Kirsi-Mari Kallio (Åbo handelshögskola) för nordiskt forskningssamarbete i handelsvetenskap och förvaltningsvetenskap ”University Performance Measurement and Quality Assurance Systems – A comparative study” 2 000 €. (24.5.2018)

PM, forskare Maria Pietiläs (Helsingfors universitet) forskningsgrupp för forskningsarbete i statsförfattningsrätt ” Tulonsiirtojärjestelmän vaikutukset sukupuolten väliseen tulonjakoon Pohjoismaissa: vertaileva tutkimus Policy Swap -menetelmällä”, 4 000 €. (24.5.2018)

PD, ED biträdande professor Alfred Streng (Högskolen i Molde, Norge) för post-doc forskningsarbete i offentlig rätt ”Konsumentskydd på elmarknaden” 4 000 €. (24.5.2018)

PD, universitetslektor Hanna Tuominen (Åbo universitet) för post-doc forskningsarbete i statsförfattningsrätt ”Pohjoismainen ulottuvuus EU:n siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikassa” 4 000 €. (24.5.2018)

 

Resestipendium för forsknings- och arbetsresor utomlands (sammanlagt 16 795 euro)

PD, forskningsdoktor Kanerva Kuokkanen (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet) och forskaren i politik och förvaltning Dahlia Muhtar Lundgren (Lunds Universitet) resestipendium för deltagande i arbetsgrupp som jämför nordiska förvaltningar på Politiikan tutkimuksen päivät -seminariet i Åbo 8-9.3.2018. Kuokkanen post doc forskning samt planering av gemensamt forskningsarbete för Lundgren och Kuokkanen 527,60 € (19.2.2018)

Högsta domstolarnas tjänstemän r.f.  (Kovry) resestipendium för studieresa till Stockholms högsta domstolar  (250 €/person), sammanlagt 4 500 € (19.2.2018)

PD, JL forskare Mariya Riekkinen (Åbo Akademi) för post doc forskningsarbetsresa till SANT 2018: Vulnerabilities -konferensen i Uppsala, 392 € (14.3.2018)

JL, PD, förvaltningsdomstolsdomaren Hanna Nieminen-Finne (Vasa förvaltningsdomstol) resestipendium för studiebesök till Uppsala universitet, anknytning till forskningsarbete, 1600 € (10.4.2018)

JM, doktorand Veronica Lankinen (Helsingfors Universitet) resestipendium till Uppsala universitet, 1 100 € (10.4.2018)

PD, specialforskare Pekka Kettunen (Åbo Akademi) resestipendium för deltagandet i ”Nordic Implementation Conference” -konferensen i Köpenhamn, 1 000 € (10.4.2018)

PM, doktorand Isak Vento (Helsingfors universitet) resestipendium för evenemanget ”ECPR:n Summer School in Methods and Techniques” som ordnas i Budapest 26.7-3.8.2018, 2 300 € (9.5.2018)

PK studerande Rakel Tiderman (Finalds ständiga representataion i Genéve, FN -ärenden) resestipendium för högskolepraktik i Geneve, 1 500 € (9.5.2018)

JM, doktorand Sebastian Åstrand (Helsingfors universitet) resestipendium till  ”Comperative tax-law methodolgy” -seminariet i Uppsala och som ordnas av Uppsala universitet, 800 € (9.5.2018)

PM, doktorand Emily Sundqvisti (Åbo Akademi) resestipendium för deltagandet på Nordiska kommunforskarkonferense -konferensen i Århus. Förknippas med förskningsarbetet, 900 € (30.10.2018)

PD, FM, forskare Saila Heinkoski (Åbo Universitet) resestipendiumför deltagandet på EISIC 2018 -konferensen i Karskrona.  Statsvetenskapligt och förvaltningsvetenskaplig post doc -projekt som utförs i Åbo Universitet, 1 000 € (30.10.2018)

PM, FM, doktorand Liisa Kauppila (Åbo universitet) resestipendium för deltagande på  Arctic Circle Assembly 2018 -konferensen i Reykjavik, 700 € (30.10.2018)

PD, forskningsdoktor Kanerva Kuokkanen (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet) resestipendium för deltagandet på SWEPSA 2018 -konferensen, 475,31 € (4.9.2018)

 

Resestipendier till NAF:s allmänna möte (sammanlagt 22 098  euro)

Sammanlagt 18 NAF-medlemmar för deltagaravgiften och resekostnader till NAF:s allmänna möte i Reykjavik 22 098 euro.

 

Verksamhetsutvecklingsmedel (sammanlangt 4 000 euro)

Statsvetenskapliga föreningen för ordnandet av "Statsvetardagarna 2019"  konferensen 1 000 euro. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt. (3.12.2018)

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura och Kunnallistieteen yhdistys för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 3 000 euro. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris. (24.5.2018)