Kommande evenemang

NAF-seminarium med svenska avdelningen"Eurooppaoikeuden vaikutus kansalliseen hallintoon" / ”Europarättens inflytande på nationell förvaltning"5.4.2019 | Seminarium | Högsta förvaltningsdomstolen, Riddarholmen | Stockholm | Anmäl dig »

Styrelsemöte 3/20194.4.2019 | Styrelsen

Styrelsemöte 4/20196.5.2019 | Styrelsen

Lunchmöte 2/2019” Erfarenheter från det allmänna mötet på Island och framtiden av nordiskt samarbete”.28.3.2019 | Lunchmöte | Café Esplanad | Helsingfors | Anmäl dig »

NAF:s finska avdelnings vårmöte 201914.5.2019 | Årsmöte | Nationalmuseum | Helsingfors | Anmäl dig »

Mer »

Nordiska Administrativa Förbundet (NAF)

Nordiska Administrativa Förbundet är ett forum för människor som är intresserade av statlig, kommunal och internationell förvaltning. Förbundet är tvärfackligt – här träffas människor med juridisk, ekonomisk, statsvetenskaplig, förvaltningsvetenskaplig och annan samhällsvetenskaplig inriktning. NAF är också en mötesplats för akademiker och praktiker.