Nordiska Administrativa Förbundet (NAF)

Nordiska Administrativa Förbundet är ett forum för människor som är intresserade av statlig, kommunal och internationell förvaltning. Förbundet är tvärfackligt – här träffas människor med juridisk, ekonomisk, statsvetenskaplig, förvaltningsvetenskaplig och annan samhällsvetenskaplig inriktning. NAF är också en mötesplats för akademiker och praktiker.