Historia

Nordisk förvaltning har gemensamma rötter och traditioner

Nordiska administrativa förbundet (NAF) grundades 1918 i kölvattnet efter första världskriget som en del av det växande nordiska samarbetet. Förbundet består av fem nationella avdelningar, verksamma i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Förbundet har totalt ca 2 000 medlemmar. Nordiska administrativa förbundets finska avdelning grundades 1922 och föreningen registrerades 1930. Föreningen är tvåspråkig och den finska avdelningen har ca 200 medlemmar.

 

NAF:s historik 1922-2002

Antti Suviranta har skrivit Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning r.f.:s historik 1922-2002. Publikationen kan beställas avgiftsfritt av föreningens sekreterare.