Styrelsens sammansättning och funktionärer 2021

Styrelsemedlemmar

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm

Justitiesekreterare Paul Karlsson

Viceherädshövdning, universitetslärare Ulrika Krook

Vetenskaplig expert Kaisa Lähteenmäki-Smith

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Förvaltningsrättsdomare Camilla Sandström

Ledare för forskning Petri Uusikylä

VTT Birgitta Wahlberg
 

Administrationschef Mathias Björklund, skattmästare

Projektkoordinator Laura Karjalehto, sekreterare