Styrelsens sammansättning och funktionärer 2018

Styrelsemedlemmar

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Professor Stefan Sjöblom (vice ordförande)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm

Vicehäradshövdning, referendarierådet Freja Häggblom

Professor Jan-Erik Johanson

Vetenskaplig expert Kaisa Lähteenmäki-Smith

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin

Vicehäradshövdning, marknadsrättssekreterare Johanna Tallberg

Sakkunnig Benjamin Strandberg, skattmästare

Doktorand Hanna Hämäläinen, sekreterare

 

NAT-publikationens redaktion

Universitetslektor Niina Mäntylä (chefredaktör)

Doktorand Laura Perttola (redaktionssekreterare)