Styrelsens sammansättning och funktionärer 2024

Styrelsemedlemmar 2024

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm (ordförande)

Förvaltningsrättsdomare Camilla Sandström

Programdirektör Victor Andersson

Justitiesekreterare Paul Karlsson

Konsultativ tjänsteman Anna Kiiskinen

Viceherädshövdning, universitetslärare Ulrika Krook

Seniorrådgivare vid finansministeriet Marika Paavilainen 

Professor Jarmo Vakkuri

Förvaltningschef Asta Virtaniemi

PD, universitetslärare Birgitta Wahlberg
 

Specialsakkunnig Mathias Björklund, skattmästare

Doktorand Emil Oljemark, sekreterare