Styrelsens sammansättning och funktionärer 2020

Styrelsemedlemmar

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin  (vice ordförande)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm

Justitiesekreterare Paul Karlsson

Universitetslärare Ulrika Krook

Vetenskaplig expert Kaisa Lähteenmäki-Smith

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Förvaltningsrättsdomare Camilla Sandström

Justitiesekreterare Camilla Servo

Professor Stefan Sjöblom

Professor Markku Suksi

 

Sakkunnig Benjamin Strandberg, skattmästare

Specialsakkunnig Laura Karjalehto, sekreterare

 

NAT-publikationens redaktion

Universitetslektor Niina Mäntylä (chefredaktör)

Doktorand Laura Perttola (redaktionssekreterare)