Stipendier 2017

Forskningsstipendier för doktorsavhandling och annat forskningsarbete (sammanlagt 28 000 euro)

– PM, FM forskare Saila Heinikoski (Turun yliopisto) för post doc -forskningsarbete i statsförfattningsrätt och förvaltning "Deepening EU defence - Implications for the Post-neutral Nordic Member State" 4 000 euro. (26.4.2017)

– PL universitetslektor Tiina Lamminen (Turun yliopisto) för doktorsavhandling i socialarbete "Sijaishuoltopaikan valintaperusteluista hallintotuomioistuinten huostaanottopäätöksissä", till vilken hör en granskning av Nordiska ländernas barnskyddssystem 4 000 euro. (26.4.2017)

– SM foskare Johannes Lehtinen (Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu) för doktorsavhandling i politik "Miten kansalaiset osallistuvat EU-politiikan muodostamiseen - Vertaileva tutkimus Suomesta ja Ruotsista" 4 000 euro. (26.4.2017)

– FM forskare Minni Peltonen (Turun yliopisto) för doktorsavhandling i juridik (kriminologi) "Poliisin luottamus ja legimiteetti Suomessa", till vilken hör en komparativ forskningsdel om Finlands och Norges polisverksamhet 4 000 euro. (26.4.2017)

– PD Taina Rintala (Turun yliopisto) för doktorsavhandling i förvaltningsrätt "Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta" 4 000 euro. (26.4.2017)

– PM doktorand Emily Sundqvist (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig förvaltning "Regionalförvaltningens beslutsstrukturer och hur formellt eller informellt beslutsfattandet samspelar på regionnivå" 4 000 euro. (26.4.2017)

– JM forskare Anne Aurora Wennäkoski (Helsingfors universitet) för doktorsavhandling i dataskydd- och informationsrätt "Digitalization and Data Law - A Dynamic Interplay", till vilken hör en rättskomparativ forskning bl.a. mellan nordiska länderna om öppenheten i förvaltningen och cybersäkerhet 4 000 euro. (26.4.2017)

 

Resestipendium för forsknings- och arbetsresor utomlands (sammanlagt 12 710 euro)

– PM doktorand Mehrnoosh Farzamfar (Helsingfors universitet) för forskarbesök till Raoul Wallenberg-institutet vid Lunds universitet i Sverige, som anknyter till juridisk forskning i relationen mellan invandrarrätt och säkerhet ur människorättsperspektiv 1 200 euro. (9.10.2017)

– PL universitetslärare Linnea Henriksson (Åbo Akademi) för deltagande i NorKom XXVI -konferensen i Reykjavik, som anknyter till arbetsuppgifterna 1 000 euro. (9.10.2017)

– PL kommundirektör Mats Brandt (Malax kommun) för deltagande i NorKom XXVI -konferensen i Reykjavik, som anknyter till forskningsarbete i förvaltningsvetenskap (Vasa universitet) 550 euro. (12.9.2017)

– Samh.Dr forskare Sanna-Kaisa Kopra (Lapin yliopisto) för arbetsseminarium i Shanghai Kina som anknyter till post doc -forskningsarbete i samhällsvetenskaper om nordisk klimatförvaltning "Nordic Contributions to International Climate Politics" 860 euro. (12.9.2017) (returnerat)

– PM doktorand Isak Vento (Helsingfors universitet) för deltagande i NoPSA-konferensen i Danmark, som anknyter till doktorsavhandling i politik och ekonomi 600 euro. (30.6.2017)

– JM doktorand Liisa Leppävirta (Helsingfors universitet) för forskarutbyte som anknyter till forskning i europeiseringen av offentlighetsprincipen till Lunds universitet i Sverige 2 000 euro. (26.4.2017)

– PM, MA doktorand Niina Vuolajärvi (Itä-Suomen yliopisto) för ESA-konferens i Aten, Grekland som anknyter till forskning i prostitution- och utlänningslagstiftningens knytpunkter i nordiska länderna 1 000 euro. (26.4.2017)

– Sisäiset Tarkastajat ry för Nordic Study -workshops, som anknyter till medlemsföreningarnas komparativa nordiska forskning i Köpenhamn och Stockholm 3 000 euro. (26.4.2017)

– Club Lejonhjärta för resekostnader för "Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna" 1 500 euro. (28.2.2017)

– PD universitetslektor Sebastian Godenhjelm (Helsingfors universitet) för konferensresa "XXI IRSPM Annual Conference 2017" i Budapest som anknyter till post doc -forskningsarbete i statsförfattningsrätt och förvaltning "Att främja innovation och förändring: Projektdrivna innovationer i nordisk förvaltning" 1 000 euro. (30.1.2017)

 

Verksamhetsutvecklingsmedel (sammanlagt 9 500 euro)

– Statsvetenskapliga föreningen för konferenskostnader av "Politiikan tutkimuksen päivät 2018" -konferensen 3 500 euro. Tema "Vilken färg är framtiden?". NAF fick synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar hade möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt. (9.10.2017)

– Hallinnon Tutkimuksen Seura för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 4 000 euroa. NAF fick synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar hade möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris. (26.4.2017)

– University of Icland Human Rights Institute och Nordic Institute of Migration and Refugee Policy för seminariekostnader av  2017 Asylum Law -seminariet med temat "Migration Management and Human Rights - Refugee Protection in Crisis" 2 000 euro. NAF fick synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar hade möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt. (30.1.2017)

sammanlagt 50 210 euro (uppdaterat 12.10.2017)