2016-

Styrelsen 2019

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin (vice ordförande)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm

Professor Jan-Erik Johanson

Vetenskaplig expert Kaisa Lähteenmäki-Smith

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

 Förvaltningsrättsdomare Camilla Sandström

Justitiesekreterare Camilla Servo

Professor Stefan Sjöblom 

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Sakkunnig Benjamin Strandberg, skattmästare

Doktorand Hanna Hämäläinen, sekreterare

 

Styrelsen 2018

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Professor Stefan Sjöblom (vice ordförande)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm

Vicehäradshövdning, referendarierådet Freja Häggblom

Professor Jan-Erik Johanson

Vetenskaplig expert Kaisa Lähteenmäki-Smith

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin

Vicehäradshövdning, marknadsrättssekreterare Johanna Tallberg

Sakkunnig Benjamin Strandberg, skattmästare

Doktorand Hanna Hämäläinen, sekreterare

 

Styrelsen 2017

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Enhetschef Katarina Petrell (vice ordförande)

Ledande effektivitetsrevisor Anne Hamppula-Luoto

Vicehäradshövdning, referendarierådet Freja Häggblom

Professor Jan-Erik Johanson

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Professor Stefan Sjöblom

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin

Vicehäradshövdning, marknadsrättssekreterare Johanna Tallberg (skattmästare)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm (sekreterare)

 

Styrelsen 2016

Regeringsrådet Paulina Tallroth (ordförande)

Ledande effektivitetsrevisor Anne Hamppula-Luoto (vice ordförande)

Vicehäradshövdning, referendarierådet Freja Häggblom

Professor Jan-Erik Johanson

Enhetschef Katarina Petrell

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Professor Stefan Sjöblom

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin

Vicehäradshövdning, marknadsrättssekreterare Johanna Tallberg (skattmästare)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm (sekreterare)