2016-

Styrelsen 2017

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Enhetschef Katarina Petrell (vice ordförande)

Ledande effektivitetsrevisor Anne Hamppula-Luoto

Vicehäradshövdning, referendarierådet Freja Häggblom

Professor Jan-Erik Johanson

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Professor Stefan Sjöblom

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin

Vicehäradshövdning, marknadsrättssekreterare Johanna Tallberg (skattmästare)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm (sekreterare)

 

Styrelsen 2016

Regeringsrådet Paulina Tallroth (ordförande)

Ledande effektivitetsrevisor Anne Hamppula-Luoto (vice ordförande)

Vicehäradshövdning, referendarierådet Freja Häggblom

Professor Jan-Erik Johanson

Enhetschef Katarina Petrell

Vicehäradshövdning, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja

Professor Stefan Sjöblom

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin

Vicehäradshövdning, marknadsrättssekreterare Johanna Tallberg (skattmästare)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm (sekreterare)