Resestipendium

 Resestipendium beviljas till forsknings-, studie- och arbetsresor, som främjar nordisk samarbete och har anknytning till förvaltningen. Stipendium kan beviljas till exempel för deltagande i en nordisk konferens eller för besök för att bekanta sig med förvaltningen i ett annat nordisk land.

 

NAF:s styrelse behandlar resestipendieansökningar under vårens möten 26.3.2024 (deadline 15.3.2024 kl.15.00) och 27.5.2024 (deadline 17.5.2024 kl.15.00)

Sökanden informeras om beslutet strax efter mötet. 

 

Vi behandlar ankomna resestipendieansökningar under våren i följande NAF:s styrelsemöten:

26.3.2024

27.5.2024

 


Ansökningen görs genom att fylla i elektroniska ansökningsblanketten för resestipendium via nedanstående länk och till ansökningen ska bifogas budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Ansökningen skickas via nätsidan.

När ansökningen är mottagen får du en kvittans och en kopia på din ansökning till den e-postadress, som du uppgett i ansökningen.

Sökanden meddelas personligen om stipendiebeslutet.

Den som beviljats stipendium skall inom tre månader från att stipendiet använts eller senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.

 

Fyll i resestipendiumsansökning för privatperson här

Fyll i resestipendiumsansökning för samfund här