Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f.:s hedersmedlemmar

NAF:s finska avdelning kan kalla till hedersmedlem en person, som genom sitt agerande har avsevärt främjat förverkligandet av föreningens syfte. Beslutet om hedersmedlemmar fattas av föreningens styrelse.

 

Hedersmedlemmar:

NAF:s finska avdelnings höstmöte 11.12.2019 (Helsingfors)

Justitieråd, JD Eija Siitari

 

NAF:s finska avdelnings höstmöte 26.11.2015 (Helsingfors)

Lagstiftningsrådet Sten Palmgren

 

NAF:s 30 allmänna möte 29-31.8.2012 (Åbo)

Utrikesrådet Anja-Riitta Ketokoski

Juris doktor, Vicehäradshövding, professor i förvaltningsrätt Heikki Kulla

Juris doktor, professor i förvaltningsrätt Olli Mäenpää

Juris doktor, dekan, professor i offentlig rätt Matti Niemivuo

Ämnesrådet Roger Peterson, Justitiedepartementet (Sverige)

Kanslichef Pertti Vanne

 

Tidigare kallade hedersmedlemmar

Juris doktor, Doktor i statsvetenskap, Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg

Förvaltningsrådet Marita Liljeström

Juris licensiat, överdirektör Pekka Nurmi

Vicehäradshövding, referendarierådet Marina Äimä