Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n kunniajäsenet

NAF:in Suomen osasto voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Päätöksen kunniajäsenistä tekee NAF:in hallitus.

 

Kunniajäsenet

NAF:in Suomen osaston syyskokous 11.12.2019 (Helsinki)

Oikeusneuvos, OTT Eija Siitari

 

NAF:in Suomen osaston syyskokous 26.11.2015 (Helsinki)

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren

 

NAF:in 30. yleiskokous 29.-31.8.2012 (Turku)

Ulkoasiainneuvos Anja-Riitta Ketokoski

OTT, VT, hallinto-oikeuden professori Heikki Kulla

OTT, hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää

OTT, dekaani, julkisoikeuden professori Matti Niemivuo

Ämnesråd Roger Peterson, Justitiedepartementet (Ruotsi)

Kansliapäällikkö Pertti Vanne

 

Aikaisemmin kutsutut kunniajäsenet

OTT, VTT, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg

Hallintoneuvos Marita Liljeström

OTL, ylijohtaja Pekka Nurmi

VT, esittelijäneuvos Marina Äimä