Mitä NAF tekee?

NAF mahdollistaa verkostoitumisen paikallisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla

Pohjoismaiden hallinnollinen liitto (Nordiska Administrativa Förbundet, NAF) koostuu viidestä kansallisesta osastosta, jotka toimivat Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Suomessa. Liiton kokonaisjäsenmäärä on noin 2 000. Liitolla on kiertävä puheenjohtajuus, joka vaihtuu kolmen vuoden välein yleiskokouksen yhteydessä.

NAF:in Suomen osasto järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia ja teemakokouksia. Perinteeksi muodostuneissa lounaskokouksissa eri alojen asiantuntijat alustavat ajankohtaisista yhteiskunnallisista tai oikeudellisista teemoista, minkä jälkeen jäsenillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Lounaskokouksia järjestetään neljä kertaa vuodessa.

Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valitaan hallitus seuraavalle toimintakaudelle. Kevätkokouksessa vahvistetaan yhdistyksen tilipäätös ja toimintakertomus. Kevätkokoukseen liittyy yleensä jokin kulttuuriohjelma. Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus hakea matkakulujen korvausta yhdistyksen kokouksiin.

Varsinaisten jäsenkokousten lisäksi Suomen osastolla on pitkät perinteet järjestää tapaamisia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista joko yksin, muiden pohjoismaisten paikallisosastojen tai ulkopuolisten yhdistysten kanssa.

Suomen osaston toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle mutta yhdityksellä on myös paikallistoimintaa muilla paikkakunnilla.

 

NAF tukee hallintoon liittyvää tutkimusta ja julkaisemista

Suomen osasto myöntää apurahoja tutkimushankkeisiin ja julkaisuihin. Lisäksi yhdistys voi myöntää matka-apurahaa pohjoismaisiin kokouksiin tai seminaareihin osallistumista varten.

Suomen osasto voi myös myöntää tunnustuspalkinnon henkilölle tai ryhmälle, joka on merkittävällä tavalla lisännyt Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta, kehittänyt Pohjoismaista yhteistyötä tai muulla tavoin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.