Toiminnanedistämisraha

Koronatilanteen takia yhdistysten ja erilaisten organisaatioiden toimintaedellytykset ovat erityisen haastavassa tilanteessa. 

Toiminnanedistämisrahalla Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry pyrkii parantamaan ja turvaamaan yhdistysten ja organisaatioiden toimintaedellytykset erityisesti Pohjoismaiden julkisen hallinnon ja hallinnonlainkäytön tuntemuksen, yhteistyön, tai harrastuneisuuden varmistamiseksi.

NAF:in hallitus voi siksi harkinnanvaraisesti myöntää varoja yhdistyksen tarkoitukseen liittyvän toiminnan tukemiseen. Toiminnanedistämisrahan jakamisajankohtaa ei ole rajoitettu. 

Tuki voidaan kohdistaa esimerkiksi: 

•    seminaarin tai muun tapahtuman järjestämiseen
•    olemassa oleviin tai uusiin toiminnankehittämishankkeisiin
•    innovatiivisten ratkaisujen tai yhteistyömuotojen löytämiseksi

Hakemuksilla tulee olla pohjoismainen ja hallinnollinen ulottuvuus. 

Toiminnanedistämisraha ei ole apuraha. Tuen määrä ja ehdot ovat tapauskohtaisia ja sovitaan ennen tuen myöntämistä. Tyypillisiä ehtoja ovat, että NAF saa näkyvyyttä jossakin muodossa ja että NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen maksutta.

Tutustu aikaisempiin tukikohteisiin tästä.

NAF:in hallitukselle voi myös ehdottaa tukikohteita.