Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n tunnustuspalkinto

NAF:in Suomen osaston tunnustuspalkinto voidaan myöntää henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on merkittävällä tavalla lisännyt pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta, kehittänyt pohjoismaista yhteistyötä tai muulla tavoin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettin vuonna 2006.

 

Tunnustuspalkinnon saajat

2020 Toiminnanjohtaja Kai Koivumäki, Pohjoismainen hyvinvointikeskus

2017 Professori Eija Mäkinen, Vaasan yliopisto

2014 Oikeustieteen tohtori, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Allan Rosas

2012 Ministeri Ole Norrback

2009 Oikeustieteen tohtori, Valtiotieteiden tohtori, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg

2008 Professor Lena Marcusson, Uppsala univeristet (Ruotsi)

2007 Oikeustieteen tohtori h.c., kansanedustaja Jacob Söderman

2006 Oikeustieteen tohtori, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Antti Suviranta

 

Menettely

Yhdistyksen syyskokous valitsee tunnustuspalkintolautakunnan kolmen vuoden toimikaudelle. Syyskokous nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi jäsentä näiden suostumuksen perusteella.

Tunnustuspalkintolautakunta toimittaa ehdotuksensa tunnustuspalkinnon saajasta perusteluineen yhdistyksen hallitukselle, joka päättää tunnustuspalkinnon myöntämisestä. Myös muut voivat toimittaa tunnustuspalkintoa koskevan ehdotuksen perusteluineen yhdistyksen hallitukselle, jonka jälkeen hallitus pyytää tunnustuspalkintoa koskevasta ehdotuksesta lausunnon tunnustuspalkintolautakunnalta.

Vuonna 2022-2024 tunnustuspalkintolautakunnan jäseniä ovat hallintoneuvos Eija Siitari (puheenjohtaja), professori Leena Halila sekä professori Lasse Oulasvirta.

Yhdistyksen apuraha- ja tunnustuspalkintosäännöt löytyvät tästä.