1922 - 1930

Hallitus 1930

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

A. H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, fiulosofian tohtori (sittemmin professori)

 

Hallitus 1929

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

A. H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, fiulosofian tohtori (sittemmin professori)

 

Hallitus 1928

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

 

Hallitus 1927

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

A. H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, fiulosofian tohtori (sittemmin professori)

 

Hallitus 1926

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

A. H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, fiulosofian tohtori (sittemmin professori)

 

Hallitus 1925

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

A. H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, fiulosofian tohtori (sittemmin professori)

 

Hallitus 1924

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

A. H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, fiulosofian tohtori (sittemmin professori)

 

Hallitus 1923

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomarirovasti (sitten Viipurin hiippakunnan piispa), filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisensiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen vatiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Niilo A. Mannio, Sosiaaliministeriön esittelijäneuvos (hallitusneuvos), lakitiedetten kandidaatti (lisentiaatti), varatuomari

Hjalmar Oker-Blom, maataloushallituksen lainoppinut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitoksen ja yleisten toiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

A. H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, fiulosofian tohtori (sittemmin professori)

 

Hallitus 1922

Yrjö Loimaranta (puheenjohtaja), opetusministeri, opetusministeriön kansliapäällikkö, tuomiorovasti, filosofian maisteri, teologian kandidaatti (lisesiaatti)

J.V. Wartiovaara (varapuheenjohtaja), Suomen valtiokonttorin ylitirehtööri, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto

Paao Airio, postihallituksen sihteeri (sittemmin apulaisjohtaja), alempi hallintotutkinto

A.H. Bergholm, eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, filosofian tohtori

Hugo Blankett, kauppa- ja teollisuushallituksen teollisuusneuvos ja vt. ylijohtaja, filosofian kandidaatti, vuori-insinööri

Einar Böök, sosiaalihallituksen ylitirehtööri, filosofian maisteri, lakitieteen kandidaatti (lisentiaatti)

Yrjö J. Eskelä, sisäasiainministeri, Uudenmaan läänihallituksen läänisihteeri (kansliapäällikkö), oikeustutkinto ja ylempi hallintotutkinto

Leo Harmaja, sosiaalihallituksen tilaso-osaston johtaja (sittemmin professori), filosofian tohtori

Gustaf Ignatius, Kuopio läänin maaherra, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

Vilhelm Jansson, rautatiehallituksen pääjohtajan apulainen ja vt. pääjohtaja (sittemmin ylijohtaja), (diplomi-)insinööri

Hjalmar Kahelin, hallintoneuvos

Axel Lindberg, merenkulkuhallituksen merenkulkuneuvos, oikeustutkinto

Niilo A. Mannio, sosiaaliministeriön esittelijäneuvos, lakitieteen kandidaatti (lisensiaatti), varatuomari

Einar Moring, tie- ja vesirakennushallituksen vanhempi insinööri (sittemmin Helsingin apulaiskaupunginjohtaja)

Hjalmar Oker-Blom,  maataloushallituksen lainopinnut maatalousneuvos, oikeustutkinto, agronomi

Ville Poppius, tullihallituksen pääjohtaja, oikeustutkinto

K. R. Salovius, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kansliapäällikkö, filosofian maisteri, ylempi hallintotutkinto, varatuomari

Kyösti Sipilä, opetusministeriön esittelijä (sittemmin sokeainkoulun johtaja, kouluneuvos), filosofian maisteri

A. E. Tudeer, tilastollisen päätoimiston ensimmäinen aktuaari (sittemmin Suomen Pankin tilasto-osaston johtaja, professori), filosofian tohtori

Rolf Witting, merenkulkulaitoksen johtaja, professori, filosofial tohtori

 

Lähde: Suviranta (2002) Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto 1922-2002. Jyväskylä: Gummeruksen kirjapaino Oy