Apurahat 2015

Tutkimusapurahat väitöskirjatyöhön (yhteensä 16 000 euroa)

– VTM tohtorikoulutettava Isak Vennolle (Helsingin yliopisto) politiikan- ja talouden tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Hallinnon hankkeistumisen vaikutukset aluepolitiikan tehokkuuteen ja oikeutukseen Pohjoismaissa" 4 000 euroa.

– VTL, KTT tohtorikoulutettava Alfred Strengille (Åbo Akademi) julkisoikeuden väitöskirjatyöhön "Upphandling av social- och hälsovårdstjänster i Sverige och Finland" 4 000 euroa.

– VTM tohtorikoulutettava Anna Westinille (Åbo Akademi) julkisen hallinnon väitöskirjatyöhön "A Citizen, a User of Welfare or a Client? – A Comparative Study on Users Influence between Municipals, Assistance Firms and User-cooperatives as Producers of Personal Assistance" 4 000 euroa.

– VTM, LL.B. tohtorikoulutettava Anna Barlowille (Åbo Akademi) julkisoikeuden väitöskirjatyöhön "Equal before the Law? A Critical Comparison of the Provision of Legal Aid in the British and the Nordic Countries from an Administrative Law Perspective" 4 000 euroa.

 

Julkaisuapurahat (yhteensä 18 000 euroa)

– Vaasan yliopistolle "Juridik på svenska i Finland" -teoksen taitto- ja painatuskuluihin 4 000 euroa.

– OTT, VTM Anu Mutaselle (Helsingin yliopisto) "Towards a Pluralistic Constitutional Understanding of State Sovereignty in the European union? – The Concept, Regulation and Constitutional Practice of Sovereignty in Finland and certain other EU Member States" -väitöskirjan muokkaamiseen kansainvälistä julkaisua varten 4 000 euroa.

– Suomen Lainopilliselle Yhdistykselle (JF) Heikki Kullan "Hallintomenettelyn perusteet" -teoksen käännöskuluihin 5 000 euroa.

– Suomen Kuntaliitolle Heikki Harjulan ja Kari Prättälän "Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat" -teoksen kielentarkastus-kuluihin 5 000 euroa.

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 5 080 euroa)

– Club Lejonhjärtalle "Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna" -oikeustapauskilpailun matkakuluihin 1 000 euroa.

– OTM lakimies Jonna Törnroosille (Suomen Kuntaliitto) työtehtäviin liittyvään "Nordic Public Procurement Forum 2015" -kokoukseen Kööpenhaminaan 2 000 euroa.

– VTM tohtorikoulutettava Cecilia Fredrikssonille (Åbo Akademi) julkisen hallinnon väitöskirjatyöhön liittyvään "Nordiska kommunforskarkonferensen" -konferenssiin Göteborgiin 830 euroa.

– OTT, VT markkinaoikeustuomari Olli Wikbergille (Markkinaoikeus) työtehtäviin liittyvään Konkurrensverketin seminaariin Tukholmaan 850 euroa.

– OTK johtaja Stina Wikbergille (Talentum Media Oy) työtehtäviin liittyvään Konkurrensverketin seminaariin Tukholmaan 400 euroa.

 

Matka-apurahat NAF:in yleiskokoukseen (yhteensä 15 524 euroa)

– yhteensä 15 NAF:in jäsenelle ja 2 alustajalle osallistumismaksuun ja matkakuluihin NAF:in yleiskokoukseen Tukholmaan 15 524 euroa.

 

Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 12 500 euroa)

– FO-RUM:ille (Förvaltning, Organisation, Regional Utveckling och Miljö) (Helsingin yliopisto) "Nordiska strukturer för tillvaratagande och konsolidering av innovationer" -seminaarikuluihin 4 000 euroa. NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa.

– Valtiotieteellinen yhdistys ry:lle "Politiikan tutkimuksen päivät 2016" -konferenssikuluihin 3 500 euroa. Osateemana "Hallinto ja poliittinen osallistuminen pohjoismaissa". NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa.

– Juristklubben Codex r.f.:ille uuden kerhotilan kunnostukseen opiskelijajärjestön 75-vuotis juhlavuoden kunniaksi 5 000 euroa. Tiloihin pystytetty NAF-aiheinen seinä 10 vuodeksi.

 

Yhteensä 67 104 euroa (31.12.2015)