Pro gradu -palkinto

Vuoden 2020 pro gradu -palkinto myönnettiin Jolanda Linsénille Åbo Akademilta hänen työstään "Ser man skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden ur ett governanceperspektiv."

Vuonna 2022 Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys myöntää pro gradu -palkinnon.

NAF:in Suomen osaston pro gradu –palkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on opinnäytetyössään käsitellyt ansiokkaalla tavalla Pohjoismaiden hallinnolliseen tutkimukseen liittyviä aiheita ja siten lisännyt Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta ja edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnetään vuonna 2020.

Pro gradu -palkinto jaetaan yhdistyksen syyskokouksessa, jolloin voittajalle luovutetaan kunniakirja sekä 1 000 euron stipendi.

Menettely

Osallistuminen tapahtuu siten, että pro gradu –työn ohjaaja ehdottaa palkinnonsaajaa lähettämällä arviointilausuntonsa (maks. 1 sivu) ja opinnäytetyön pdf-muodossa yhdistyksen sihteerille Laura Karjalehdolle sähköpostiosoitteeseen sihteeri@nafnet.fi.

Jos opinnäyte on luettavissa verkossa riittää, että lähettää arviointilausunnon lisäksi linkin sivustolle, jossa se on luettavissa.

Ohjaajan arviointilausunnon tulee sisältää seuraavat tiedot ja lyhyet kuvaukset/perustelut:

  • hakijan taustatiedot (etunimi, sukunimi, tutkinto, yliopisto ja laitos)
  • lausunnon antaja /ohjaaja (etunimi, sukunimi, tehtävänimike, yliopisto ja laitos)
  • opinnäytteen otsikko
  • opinnäytteen ansiot kokonaisuudessaan
  • opinnäytteen hallinnollinen ulottuvuus
  • opinnäytteen pohjoismainen ulottuvuus

Ehdotukset tulee lähettää yhdistyksen sihteerille viimeistään 30.9.2020 kl. 16.00. mennessä.

  • Pro gradu tulee olla hyväksytty suomalaisessa yliopistossa lukuvuoden 2018–2020 aikana, eli 1.8.2018 – 31.7.2020.
  • Opinnäytetyön kieli on suomi, ruotsi tai englanti.

Hallinnollinen ja pohjoismainen ulottuvuus ymmärretään tässä tapauksessa laaja-alaisesti. Opinnäyte voi käsitellä edellä mainittuja ulottuvuuksia esimerkiksi hallintotieteiden, politiikkatieteiden, oikeustieteiden tai sosiaalitieteiden viitekehyksissä.

Päätöksenteko

Yhdistyksen hallitus päättää pro gradu -palkinnon saajasta. Ehdotuksen palkinnon saajasta tekee yhdistyksen apurahatyöryhmä, joka toimittaa ehdotuksensa perusteluineen yhdistyksen hallitukselle. 

Yhdistyksen hallitus valitsee apurahatyöryhmän yhden vuoden toimikaudelle. Apurahatyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vuonna 2020-2021 apurahatyöryhmän jäseniä ovat yliopistolehtori Sebastian Godenhjelm (puheenjohtaja), professori Stefan Sjöblom ja professori Markku Suksi.

Yhdistyksen apuraha- ja tunnustuspalkintosäännöt löytyvät tästä.