Haettavat apurahat

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n tutkimusapurahaa voi hakea keväällä ja syksyllä. Matka ja julkaisuapurahan hakuaika on avoin. Vuonna 2023 myönnetään myös pro gradu palkinto, jonka hakuaika on syksyllä 2023.

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry myöntää vuosittain apurahoja. Apurahoja voidaan myöntää oikeus- ja yhteiskuntatieteiden tai muun julkishallintoon liittyvän tieteenalan opiskelijoille ja tutkijoille sekä julkishallinnossa ja tuomioistuimissa toimiville.

Hakemuksessa tulee perustella, miten haettavan apurahan käyttötarkoitus ylläpitää ja/tai edistää julkiseen hallintoon ja hallintolainkäyttöön liittyvää tietämystä (hallinnollinen ulottuvuus) sekä lisää muiden Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta (pohjoismainen ulottuvuus).

Jaettavat apurahat ovat:

 • Tutkimusapuraha, joka myönnetään pohjoismaisen hallinnollisen tutkimustyön tukemiseen. Tutkimusapurahan suuruus on yleensä ollut korkeintaan noin 4 000 euroa.
 • Hakuaika 18.9 - 23.10.2023 kello 15.00
   
 • Julkaisuapuraha, joka myönnetään pohjoismaisen hallinnollisen tutkimuksen kääntämiseen, kielentarkistukseen tai julkaisukulujen kattamiseksi. Julkaisuapurahan suuruus on yleensä ollut korkeintaan noin 4 000 euroa.
 • Jatkuva haku. Hallitus käsittelee julkaisuapurahoja syksyllä hallituksen kokouksessa 31.10.2023. Jos haluat, että hallitus käsittelee julkaisuapurahahakemuksesi tietyssä hallituksen kokouksessa, lähetä hakemuksesi viimeistään 10 vuorokautta ennen kyseistä kokousta. Lähetäthän syksyn osalta hakemuksesi viimeistään 23.10.2023 kello 15.00.

 

 • Matka-apuraha, joka myönnetään pohjoismaista yhteistyötä edistäviin tutkimus-, opinto- ja työmatkoihin, joilla on hallinnollinen liitäntä. Apurahalla voidaan tukea esimerkiksi osallistumista pohjoismaiseen kokoukseen tai tutustumista toisen pohjoismaan hallintoon.
 • Jatkuva haku. Hallitus käsittelee matka-apurahoja syksyllä hallituksen kokouksessa 31.10.2023. Jos haluat, että hallitus käsittelee matka-apurahahakemuksesi tietyssä hallituksen kokouksessa, lähetä hakemuksesi viimeistään 10 vuorokautta ennen kyseistä kokousta. Lähetäthän syksyn osalta hakemuksesi viimeistään  23.10.2023 kello 15.00.

 

Apurahan saajan on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä kolmen kuukauden sisällä apurahan käytöstä tai viimeistään vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Apurahan selvityslomake löytyy sivuvalikosta.

Apurahahakijoiden tiedot tallennetaan. EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste NAF:n jäsen- ja apurahahakemusrekisteristä löytyy .pdf-muodossa tästä.
 

NAF myöntää apurahojen lisäksi myös toiminnanedistämisrahaa, joka myönnetään harkinnanvaraisesti yhdistyksen tarkoitukseen liittyvän toiminnan tukemiseen. Rahalla voidaan tukea esimerkiksi seminaarin tai muun tapahtuman järjestämistä.

Yhdistyksen hallituksen asettama apurahatyöryhmä käsittelee hakemukset sekä tekee esitykset apurahojen myöntämisestä. Harkintaan vaikuttavat edellä mainitut periaatteet. Yhdistyksen hallitus päättää myönnettävistä apurahoista.

 

Lisää tietoa haettavista apurahoista
 

 • Kysymykset haun sisältöihin liittyen voi osoittaa tutkimusjohtajalle, NAF:n apurahatyöryhmän johtajalle Jarmo Vakkurille
 • Sähköposti: jarmo.vakkuri@tuni.fi 
 • Tekniset kysymykset hakemiseen liittyen voi osoittaa NAF:n sihteerille Emma Isoherraselle.
 • Sähköposti: sihteeri@nafnet.fi