Haettavat apurahat

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n tutkimus- ja julkaisuapurahojen hakuaika on yleensä vuosittain helmi- huhtikuussa. Matka ja julkaisuapurahan hakuaika on avoin. Vuonna 2022 myönnetään myös suuri tutkimusapuraha sekä pro gradu palkinto, joiden hakuaika on syksyllä 2022.

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry myöntää vuosittain apurahoja. Apurahoja voidaan myöntää oikeus- ja yhteiskuntatieteiden tai muun julkishallintoon liittyvän tieteenalan opiskelijoille ja tutkijoille sekä julkishallinnossa ja tuomioistuimissa toimiville.

Hakemuksessa tulee perustella, miten haettavan apurahan käyttötarkoitus ylläpitää ja/tai edistää julkiseen hallintoon ja hallintolainkäyttöön liittyvää tietämystä (hallinnollinen ulottuvuus) sekä lisää muiden Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta (pohjoismainen ulottuvuus).

Jaettavat apurahat ovat:

 • Tutkimusapuraha, joka myönnetään pohjoismaisen hallinnollisen tutkimustyön tukemiseen. Tutkimusapurahan suuruus on yleensä ollut korkeintaan noin 4 000 euroa.
 • Hakuaika 18.2 - 15.4.2022.
   
 • Julkaisuapuraha, joka myönnetään pohjoismaisen hallinnollisen tutkimuksen kääntämiseen, kielentarkistukseen tai julkaisukulujen kattamiseksi. Julkaisuapurahan suuruus on yleensä ollut korkeintaan noin 4 000 euroa.
 • Jatkuva haku.

 

 • Matka-apuraha, joka myönnetään pohjoismaista yhteistyötä edistäviin tutkimus-, opinto- ja työmatkoihin, joilla on hallinnollinen liitäntä. Apurahalla voidaan tukea esimerkiksi osallistumista pohjoismaiseen kokoukseen tai tutustumista toisen pohjoismaan hallintoon.
 • Jatkuva haku.

 

 • Tutkimusapuraha, joka myönnetään pohjoismaisen hallinnollisen päätöimiseen tutkimustyön tukemiseen. Tutkimusapurahan suuruus on 24 000 euroa.
 • Hakuaika on 15.9. - 15.10.2022 kello 16.00.

 

Apurahan saajan on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä kolmen kuukauden sisällä apurahan käytöstä tai viimeistään vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Apurahan selvityslomake löytyy sivuvalikosta.

Apurahahakijoiden tiedot tallennetaan. EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste NAF:n jäsen- ja apurahahakemusrekisteristä löytyy .pdf-muodossa tästä.
 

NAF myöntää apurahojen lisäksi myös toiminnanedistämisrahaa, joka myönnetään harkinnanvaraisesti yhdistyksen tarkoitukseen liittyvän toiminnan tukemiseen. Rahalla voidaan tukea esimerkiksi seminaarin tai muun tapahtuman järjestämistä.

Yhdistyksen hallituksen asettama apurahatyöryhmä käsittelee hakemukset sekä tekee esitykset apurahojen myöntämisestä. Harkintaan vaikuttavat edellä mainitut periaatteet. Yhdistyksen hallitus päättää myönnettävistä apurahoista.

 

Lisää tietoa haettavista apurahoista
 

 • Kysymykset haun sisältöihin liittyen voi osoittaa tutkimusjohtajalle, NAF:n apurahatyöryhmän johtajalle Petri Uusikylälle
 • Sähköposti: petri.uusikyla@uwasa.fi
 • Tekniset kysymykset hakemiseen liittyen voi osoittaa NAF:n sihteerille Marcus Lynelle.
 • Sähköposti: sihteeri@nafnet.fi