NAF:in jäsenkyselyraportti 2016

Kyselyn tulokset osoittivat, että NAF:n jäsenet antavan arvoa yhdistykselle hallinnosta kiinnostuneiden yhdistäjänä sekä Suomessa että Pohjoismaissa. Yhdistyksen julkaisema NAT-lehti toimii osalle myös jäsenten työtä tukevana välineenä. NAF:n jäsentoimintaa pidetään myös arvossaan ja yhdistys nähdään myös yhteiskunnallisena vaikuttamiskanavana ja hallinnosta kiinnostusta herättävänä toimijana.