Apurahat 2020

Yksivuotinen tutkimusapuraha  2020

- KTM Nora Korhonen (Vaasan yliopisto), julkisoikeuden alan väitöskirjatyöhön "Itse (ei) saa päättää / Man bestämmer (inte) själv. Kehitysvammaisen henkilön päätösvalta ja oikeusturva Suomen ja Ruotsin oikeusjärjestelmässä" 24 000 euroa (1.12.2020)

 

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön

- Master of Laws, juristi, tuottaja Henrik Thorson (Åbo Akademi) julkisoikeuden väitöskirjatyöhön "The art and the procurement" 4 000 euroa (5.5.2020)

- ELL, KT, YTM, VTT Heli Koskinen (Helsingin yliopisto) hallinnon alan tutkimushankkeeseen "Koronavirusohjeistus Suomessa ja Ruotsissa" 4 000 euroa (5.5.2020)

- ED, PD Alfred Streng (Lapin yliopisto) arvonlisävero-oikeuden väitöskirjatyöhön "Perspektiv på mervärdesbeskattningen" 2 000 euroa (5.5.2020)

- Varatuomari, OTM, KTM Mikko Laapas (Helsingin yliopisto) oikeustieteen väitöskirjatyöhön "Pohjoismainen verotus- ja hallintomenettely: Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa – erityisesti tehokkaan verotusmenettelyn sekä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta" 4 000 euroa (5.5.2020)

- Politices magister Sanna Sääksjärvi (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto) yleisen valtio-opin väitöskirjatyöhön "Hur olika aktörer påverkar EU:s politiska påverkningsprocess inom EU:s miljöskyddspolicy" 4 000 euroa 6.5.2020

- Politices doktor Sam Grönholm (Åbo Akademi) julkishallinnon alan post doc -tutkimukseen "Klimatförvaltning ur ett jämförande nordiskt perspektiv" 4 000 euroa (6.5.2020)

- KTT, OTT Kaisa Sorsa (Turun ammattikorkeakoulu) oikeustieteen post doc -tutkimukseen "Ennakoivan hallinnan anti pohjoismaiselle hallinnolle: Kansainvälisten tapaustutkimusten analysointi ja oppien soveltaminen pohjoismaiseen hallintokulttuuriin" 4 000 euroa (6.5.2020)

- Politices magister Emil Oljemark (Åbo Akademi) julkisoikeuden alan väitöskirjatyöhön "Hur EU-rätten påverkar förvaltningens organisering i medlemsstaterna: Direkta och indirekta konsekvenser" 4 000 euroa (6.5.2020)

 

Ylimääräinen tutkimusapurahahaku syksyllä 2020

- Politices licenciat Anna Westin (Åbo Akademi) julkishallinnon alan väitöskirjatyöhön "Empowerment och välfärdens praktik" 4 200 euroa (17.12.2020)

- ELL, KT, YTM, VTT Heli Koskinen (Helsingin yliopisto) hallinnon alan tutkimushankkeeseen "Viranomainen ja kansalaiset yhteistyökumppaneina koronaviruspandemiassa: Sidosryhmäyhteistyötä suomalaisessa ja ruotsalaisessa tartuntatautilaissa. Lain tutkimus." 2 000 euroa (21.12.2020)Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin

- Politices magister Jaakko Hillo (European University Institute) 1 300 euron matka-apuraha Reykjavikissa järjestettävään NOPSA-konferenssiin osallistumiseen ja esitelmän pitämiseen siellä (11.5.2020)

- Yhteiskuntatieteiden maisteri Johannes Lehtinen (Tampereen yliopisto) 1 900 euron matka-apuraha Reykjavikissa järjestettävään NOPSA-konferenssiin osallistumiseen ja esitelmän pitämiseen siellä (11.5.2020)

 

Toiminnanedistämisrahat

- Hanasaaren ruotsalais-suomalaiselle kulttuurikeskukselle 6 000 euroa "Nordiskt krishanteringsinitiativ" -hankkeen valmisteluun ja käynnistämiseen. NAF saa hankkeessa näkyvyyttä ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua hankkeen tilaisuuksiin erikseen sovittavalla tavalla. (29.12.2020)

- Valtiotieteelliselle Yhdistykselle "Politiikan tutkimuksen päivät 2021" -konferenssikuluihin 2 000 euroa. NAF saa näkyvyyttä konferenssissa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta. (30.12.2020)

- Valtiotieteelliselle Yhdistykselle verkkosivujen uudistustyöhön 900 euroa. (30.12.2020)