Apurahat 2018

Yksivuotinen tutkimusapuraha 2018

PhD, yliopistonlehtori Milla Vaha (Turun yliopisto) kansainvälisen politiikan post doc -tutkimustyöhön ”Ilmastopakolaisuuden tulevaisuus: Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet Pohjoismaissa” 24 000 euroa. (3.12.2018)

 

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 15 200 €)

VTM, tohtorikoulutettava Jaakko Hillo (European University Institute) politiikan ja yhteiskuntatutkimuksen väitöskirjatyöhön ”Aid Transparency – Origins, Causes and Consequences” 1 200 €. (24.5.2018)

KTT, apulaisprofessori Kirsi-Mari Kallio (Turun kauppakorkeakoulu) kauppa- ja hallintotieteiden pohjoismaiseen tutkimusyhteistyöhön ” University Performance Measurement and Quality Assurance Systems – A comparative study” 2 000 €. (24.5.2018)

VTM, tutkija Maria Pietilän (Helsingin yliopisto) tutkimusryhmä yleisen valtio-opin tutkimukseen ”Tulonsiirtojärjestelmän vaikutukset sukupuolten väliseen tulonjakoon Pohjoismaissa: vertaileva tutkimus Policy Swap -menetelmällä”, 4 000 €. (24.5.2018)

VTT, KTT apulaisprofessori Alfred Streng (Högskolen i Molde, Norja) julkisoikeuden post-doc tutkimukseen ”Konsumentskydd på elmarknaden” 4 000 €. (24.5.2018)

VTT, yliopisto-opettaja Hanna Tuominen (Turun yliopisto) valtiotieteen post doc -tutkimustyöhön ”Pohjoismainen ulottuvuus EU:n siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikassa” 4 000 €. (24.5.2018)

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 16 795 euroa)

VTT, tutkijatohtori Kanerva Kuokkaselle (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto) ja politiikan/hallinnon tutkijalle Dahlia Muhtar Lundgrenille (Lunds Universitet) matka-apuraha pohjoismaista vertailevaa hallintoa käsittelevän työryhmään Politiikan tutkimuksen päivillä Turussa 8-9.3.2018. Kuokkasen valtio-opin post doc tutkimus sekä Lundgrenin ja Kuokkasen yhteisen tutkimuksen suunnitteluun 527,60 € (19.2.2018)

Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry:lle (Kovry) matka-apuraha opintomatkaan Tukholman korkeimpiin oikeuksiin (250 €/hlö), yhteensä 4 500 € (19.2.2018)

VTT, OTL, tutkija Mariya Riekkiselle (Åbo Akademi) post doc tutkimustyöhön liittyvään SANT 2018: Vulnerabilities konferenssiin Uppsalaan, 392 € (14.3.2018)

OTL, VT, hallinto-oikeustuomari Hanna Nieminen-Finnelle (Vaasan hallinto-oikeus) matka-apuraha opintovierailuun Uppsalan yliopistoon, liittyy tutkimustyöhön, 1600 € (10.4.2018)

OTM, tutkija Veronica Lankinen (Helsingfors Universitet) matka-apuraha tutkijavierailuun Uppsalan yliopistossa, 1 100 € (10.4.2018)

VTT, erikoistutkija Pekka Kettuselle (Åbo Akademi) matka-apuraha Kööpenhaminassa järjestettävään ”Nordic Implementation Conference” konferenssiin osallistumista varten, 1 000 € (10.4.2018)

VTM, tohtori Isak Vennolle (Helsingfors universitet) matka-apuraha Budapestissa 26.7-3.8.2018 järjestettävään ECPR:n Summer School in Methods and Techniques -tilaisuuteen, 2 300 € (9.5.2018)

VTK opiskelija Rakel Tidermanille (Suomen Pysyvä Edustusto Genevessä, YK-asiat) matka-apuraha korkeakouluharjoitteluun Geneveen, 1 500 € (9.5.2018)

OTM tohtoritutkija Sebastian Åstrandille (Helsingfors universitet) matka-apuraha Uppsalan yliopiston järjestämään ”Comperative tax-law methodolgy” seminaariin Uppsalaan, 800 € (9.5.2018)

VTM, tutkija Emily Sundqvistille (Åbo Akademi) matka-apuraha Århusisssa järjestettävän Nordiska kommunforskarkonferense -konferenssin osallistumista varten. Liittyy tutkimustyöhön, 900 € (30.10.2018)

VTT, FM, tutkija Saila Heinkoskelle (Turun yliopisto) matka-apuraha Karlskronassa järjestettävään EISIC 2018 -konferenssin osallistumista varten.  Turun yliopistossa suoritettava valtio-opin ja hallintotieteen post doc -hanke, 1 000 € (30.10.2018)

VTM, FM, tohtorikoulutettava Liisa Kauppilalle (Turun yliopisto) matka-apuraha Reykjavikissa järjestettävään Arctic Circle Assembly 2018 -konferenssiin osallistumista varten, 700 € (30.10.2018)

VTT, tutkijatohtori Kanerva Kuokkaselle (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto) matka-apuraha SWEPSA 2018 -konferenssiin osallistumista varten, 475,31 euroa. (4.9.2018)

 

Matka-apurahat NAF:in yleiskokoukseen (yhteensä 22 098 euroa)

Yhteensä 18 NAF:in jäsenelle osallistumismaksuun ja matkakuluihin NAF:in yleiskokoukseen Reykjavikissa 22 098 euroa.

 

Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 3 000 euroa)

Valtiotieteelliselle Yhdistykselle "Politiikan tutkimuksen päivät 2019" -konferenssikuluihin 1 000 euroa. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta. (3.12.2018)

 

Hallinnon Tutkimuksen Seuralle ja Kunnallistieteen yhdistykselle Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien järjestämiseen 3 000 euroa. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta ja illalliseen alennetulla hinnalla. (24.5.2018)