Apurahat 2018

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 15 200 €)

 

VTM, tohtorikoulutettava Jaakko Hillo (European University Institute) politiikan ja yhteiskuntatutkimuksen väitöskirjatyöhön ”Aid Transparency – Origins, Causes and Consequences” 1 200 €. (24.5.2018)

 

KTT, apulaisprofessori Kirsi-Mari Kallio (Turun kauppakorkeakoulu) kauppa- ja hallintotieteiden pohjoismaiseen tutkimusyhteistyöhön ” University Performance Measurement and Quality Assurance Systems – A comparative study” 2 000 €. (24.5.2018)

 

VTM, tutkija Maria Pietilän (Helsingin yliopisto) tutkimusryhmä yleisen valtio-opin tutkimukseen ”Tulonsiirtojärjestelmän vaikutukset sukupuolten väliseen tulonjakoon Pohjoismaissa: vertaileva tutkimus Policy Swap -menetelmällä”, 4 000 €. (24.5.2018)

 

VTT, KTT apulaisprofessori Alfred Streng (Högskolen i Molde, Norja) julkisoikeuden post-doc tutkimukseen ”Konsumentskydd på elmarknaden” 4 000 €. (24.5.2018)

 

VTT, yliopisto-opettaja Hanna Tuominen (Turun yliopisto) valtiotieteen post doc -tutkimustyöhön ”Pohjoismainen ulottuvuus EU:n siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikassa” 4 000 €. (24.5.2018)

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä)

Päivitetään myöhemmin.

 

Matka-apurahat NAF:in yleiskokoukseen (yhteensä 22 098 euroa)

Yhteensä 18 NAF:in jäsenelle osallistumismaksuun ja matkakuluihin NAF:in yleiskokoukseen Reykjavikissa 22 098 euroa.

 

Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 3 000 euroa)

Hallinnon Tutkimuksen Seuralle ja Kunnallistieteen yhdistykselle Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien järjestämiseen 3 000 euroa. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta ja illalliseen alennetulla hinnalla. (24.5.2018)