Hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt 2018

Hallituksen jäsenet

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari (puheenjohtaja)

Professori Stefan Sjöblom (varapuheenohtaja)

Yliopistolehtori Sebastian Godenhjelm

Varatuomari, esittelijäneuvos Freja Häggblom

Professori Jan-Erik Johanson

Tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith

Varatuomari, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor

Professori Markku Suksi

Varatuomari, lakimies Ida Sulin

Varatuomari, markkinaoikeusvalmistelija Johanna Tallberg

Asiantuntija Benjamin Strandberg, rahastonhoitaja

Väitöskirjatutkija Hanna Hämäläinen, sihteeri

 

NAT-julkaisun toimitus

Yliopistonlehtori Niina Mäntylä (päätoimittaja)

Tohtorinkoulutettava Laura Perttola (toimitussihteeri)