Liity NAF:in Suomen osaston jäseneksi

NAF:in Suomen osaston jäsenenä

  • voit osallistua yhdistyksen neljä kertaa vuodessa järjestettäviin lounaskokouksiin sekä kevät- ja syyskokoukseen oheisohjelmineen;
  • voit osallitusa yhdistyksen kansallisiin ja pohjoismaisiin bilateraalisiin seminaareihin ja joka kolmas vuosi järjestettävään pohjoismaiseen yleiskokoukseen;
  • voit hakea matkakulujen korvausta yhdistyksen kokouksiin;
  • saat Nordisk Administrativt Tidskrift (NAT) -julkaisun 3 numeroa vuodessa;
  • saat yhdistyksen jäsenkirjeen 4 kertaa vuodessa;

 

Kelpoisuus

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä julkisen hallinnon tai hallintotuomioistuimen palveluksessa oleva henkilö. Samoin edellytyksin yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yliopistojen oikeus- ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opettajat. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi muunkin yhdistyksen tarkoituksen mukaisesta toiminnasta kiinnostuneen henkilön, esimerkiksi opiskelijan.

 

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa. Jäseneltä, joka on liittynyt yhdistykseen kahden viimeisen kalenterikuukauden aikana, ei peritä toimintavuoden jäsenmaksua.

 

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste NAF:n jäsenrekisteristä löytyy .pdf-muodossa tästä.

 

Liittymislomake