Apurahat 2016

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 21 000 euroa)

– VTM tohtorikoulutettava Cecilia Fredrikssonille (Åbo Akademi) julkisen hallinnon tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Hur används Big Data i Finland? En studie om användningen av Big data som beslutsunderlag ur ett finländskt perspektiv" 5 000 euroa.

– VTM, LL.B. tohtorikoulutettava Anna Barlowille (Åbo Akademi) julkisoikeuden väitöskirjatyöhön "Equal before the Law? A Critical Comparison of the Provision of Legal Aid in the British and the Nordic Countries from an Administrative Law Perspective" 4 000 euroa.

– VTM tohtorikoulutettava Isak Vennolle (Helsingin yliopisto) politiikan- ja talouden tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Hur förena förvaltningens kontroll och projektens flexibilitet till långsiktig innovation?" 4 000 euroa.

– VTT yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelmille (Helsingin yliopisto) valtiotieteen ja hallinnon post doc -tutkimustyöhön "Projektens innovationsdiffusion i en nordisk kontext" 4 000 euroa.

– OTT, VT markkinaoikeustuomari Olli Wikbergille (Helsingin yliopisto, Markkinaoikeus) julkisoikeuden post doc -tutkimustyöhön "Julkiset puolustus- ja turvallisuushankinnat Suomessa" 4 000 euroa.

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 5 610 euroa)

– Sosiaali- ja terveysyksikön päällikölle Aija Strömille ja TTM vastaavalle terveydenhuollon ylitarkastajalle Niina Siirilälle (Aluehallintovirasto) työtehtäviin liittyvään tutustumiskäyntiin sosiaali- ja terveysviranomaiseen IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg Ruotsiin kummallekin 500 euroa, yhteensä 1 000 euroa.

– VTM, LL.B. tohtorikoulutettava Anna Barlowille (Åbo Akademi) julkisoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään matkaan tutkimusaineiston keräämistä varten Irlantiin 610 euroa.

– VTM, MA tohtorikoulutettava Niina Vuolajärvelle (Itä-Suomen yliopisto) sosiologian väitöskirjatyöhön liittyvään konferenssiin 18th Nordic Migration Conference Norjaan 1 000 euroa.

– Suomen Erityistuomarit ry:lle markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden tuomareiden ja esittelijöiden tutstumiskäyntiin vastaaviin norjalaisiin erityistuomioistuimiin (Trygderetten ja Arbeidsretten) ja Oslon käräjäoikeuteen (Oslo Tingsretten) 3 000 eurolla.

 

Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 3 000 euroa)

– Jyväskylän yliopistolle "Politiikan tutkimuksen päivät 2017" -konferenssikuluihin 3 000 euroa. Osateemana "Hyvinvointivaltiosta uusliberalismiin - Demokratiasta post-demokratiaan". NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta.

 

yhteensä 29 610 euroa (31.12.2016)