Apurahat 2017

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 28 000 euroa)

– VTM, FM tutkija Saila Heinikoskelle (Turun yliopisto) valtiotieteen ja hallinnon post doc -tutkimustyöhön "Deepening EU defence - Implications for the Post-neutral Nordic Member State" 4 000 euroa. (26.4.2017)

– VTL yliopisto-opettaja Tiina Lammiselle (Turun yliopisto) sosiaalityön tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Sijaishuoltopaikan valintaperusteluista hallintotuomioistuinten huostaanottopäätöksissä", johon liittyy Pohjoismaiden lastensuojelujärjestelmiä koskeva tarkastelu 4 000 euroa. (26.4.2017)

– YTM tutkija Johannes Lehtiselle (Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu) politiikan tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Miten kansalaiset osallistuvat EU-politiikan muodostamiseen - Vertaileva tutkimus Suomesta ja Ruotsista" 4 000 euroa. (26.4.2017)

– FM tutkija Minni Peltoselle (Turun yliopisto) oikeustieteen (kriminologian) väitöskirjatyöhön "Poliisin luottamus ja legimiteetti Suomessa", johon liittyy vertaileva osatutkimus Suomen ja Norjan poliisitoimista 4 000 euroa. (26.4.2017)

– VTT Taina Rintalalle (Turun yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön "Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta" 4 000 euroa. (26.4.2017)

– VTM tohtorikoulutettava Emily Sundqvistille (Åbo Akademi) julkisen hallinnon tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Regionalförvaltningens beslutsstrukturer och hur formellt eller informellt beslutsfattandet samspelar på regionnivå" 4 000 euroa. (26.4.2017)

– OTM tutkija Anna Aurora Wennäkoskelle (Helsingin yliopisto) tietosuoja- ja viestintäoikeuden väitöskirjatyöhön "Digitalization and Data Law - A Dynamic Interplay", johon liittyy oikeusvertaileva tutkimus muun ohella pohjoismaiden välillä hallinnon avoimuudesta ja kyberturvallisuudesta 4 000 euroa. (26.4.2017)

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 12 710 euroa)

– VTM tutkija Mehrnoosh Farzamfarille (Helsingin yliopisto) maahanmuutto-oikeuden ja turvallisuuden keskinäissuhdetta ihmisoikeuksien näkökulmasta käsittelevään oikeustieteen tutkimustyöhön liittyvään tutkijavierailuun Raoul Wallenberg-instituuttiin Lundin yliopistoon Ruotsiin 1 200 euroa. (9.10.2017)

– PL yliopisto-opettaja Linnea Henrikssonille (Åbo Akademi) työtehtäviin liittyvään NorKom XXVI -konferenssiin Reykjavikiin 1 000 euroa. (9.10.2017)

– PL kunnanjohtaja Mats Brandtille (Maalahden kunta) hallintotieteiden tutkimustyöhön (Vaasan yliopisto) liittyvään NorKom XXVI -konferenssiin Reykjavikiin 550 euroa. (12.9.2017)

– YTT tutkija Sanna-Kaisa Kopralle (Lapin yliopisto) yhteiskuntatietiden post doc -tutkimustyöhön "Nordic Contributions to International Climate Politics" liittyvään pohjoismaista ilmastohallintoa koskevaan työseminaariin Shanghaissa Kiinassa 860 euroa. (12.9.2017) (palautettu)

– VTM tohtorikoulutettava Isak Vennolle (Helsingin yliopisto) politiikan- ja talouden tutkimuksen väitöskirjatyöhön liittyvään NoPSA-konferenssiin Tanskaan 600 euroa. (30.6.2017)

– OTM tohtorikoulutettavalle Liisa Leppävirralle (Helsingin yliopisto) julkisuusperiaatteen eurooppalaistumiseen liittyvän tutkimustyön tutkijavaihtoon Lundin yliopistoon Ruotsiin 2 000 euroa. (26.4.2017)

– VTM, MA tohtorikoulutettava Niina Vuolajärvelle (Itä-Suomen yliopisto) prostituutio- ja ulkomaalaislainsäädännön yhtymäkohtia Pohjoismaissa käsittelevään tutkimustyöhön liittyvään ESA-konferenssiin Ateenaan Kreikkaan 1 000 euroa. (26.4.2017)

– Sisäiset Tarkastajat ry:lle jäsenyhdistysten vertailevaan pohjoismaiseen tutkimukseen liittyviin Nordic Study -workshopeihin Kööpenhaminassa ja Tukholmassa 3 000 euroa. (26.4.2017)

– Club Lejonhjärtalle "Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna" -oikeustapauskilpailun matkakuluihin 1 500 euroa. (28.2.2017)

– VTT yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelmille (Helsingin yliopisto) valtiotieteen ja hallinnon post doc -tutkimustyöhön "Att främja innovation och förändring: projektdrivna innovationer i nordisk förvaltning" liittyvään konferenssimatkaan "XXI IRSPM Annual Conference 2017" Budapestiin 1 000 euroa. (30.1.2017)

 

Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 9 500 euroa)

– Valtiotieteelliselle Yhdistykselle "Politiikan tutkimuksen päivät 2018" -konferenssikuluihin 3 500 euroa. Teemana "Minkä värinen on tulevaisuus?". NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta. (9.10.2017)

– Hallinnon Tutkimuksen Seuralle Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien järjestämiseen 4 000 euroa. NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta ja illalliseen alennetulla hinnalla. (26.4.2017)

– University of Icelandin Human Rights Institute:lle ja Nordic Institute of Migration and Refugee Policy:lle 2017 Asylum Law -seminaarin konferenssikuluihin 2 000 euroa. Teemana "Migration Management and Human Rights - Refugee Protection in Crisis". NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta. (30.1.2017)

yhteensä 50 210 euroa (päivitetty 12.10.2017)