Apurahat 2017

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 28 000 euroa)

– VTM, FM tutkija Saila Heinikoskelle (Turun yliopisto) valtiotieteen ja hallinnon post doc -tutkimustyöhön "Deepening EU defence - Implications for the Post-neutral Nordic Member State" 4 000 euroa.

– VTL yliopisto-opettaja Tiina Lammiselle (Turun yliopisto) sosiaalityön tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Sijaishuoltopaikan valintaperusteluista hallintotuomioistuinten huostaanottopäätöksissä", johon liittyy Pohjoismaiden lastensuojelujärjestelmiä koskeva tarkastelu 4 000 euroa.

– YTM tutkija Johannes Lehtiselle (Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu) politiikan tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Miten kansalaiset osallistuvat EU-politiikan muodostamiseen - Vertaileva tutkimus Suomesta ja Ruotsista" 4 000 euroa.

– FM tutkija Minni Peltoselle (Turun yliopisto) oikeustieteen (kriminologian) väitöskirjatyöhön "Poliisin luottamus ja legimiteetti Suomessa", johon liittyy vertaileva osatutkimus Suomen ja Norjan poliisitoimista 4 000 euroa.

– VTT Taina Rintalalle (Turun yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön "Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta" 4 000 euroa.

– VTM tohtorikoulutettava Emily Sundqvistille (Åbo Akademi) julkisen hallinnon tutkimuksen väitöskirjatyöhön "Regionalförvaltningens beslutsstrukturer och hur formellt eller informellt beslutsfattandet samspelar på regionnivå" 4 000 euroa.

– OTM tutkija Anna Aurora Wennäkoskelle (Helsingin yliopisto) tietosuoja- ja viestintäoikeuden väitöskirjatyöhön "Digitalization and Data Law - A Dynamic Interplay", johon liittyy oikeusvertaileva tutkimus muun ohella pohjoismaiden välillä hallinnon avoimuudesta ja kyberturvallisuudesta 4 000 euroa.

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 8 500 euroa)

– VTT yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelmille (Helsingin yliopisto) valtiotieteen ja hallinnon post doc -tutkimustyöhön "Att främja innovation och förändring: projektdrivna innovationer i nordisk förvaltning" liittyvään konferenssimatkaan "XXI IRSPM Annual Conference 2017" Budapestiin 1 000 euroa.

– Club Lejonhjärtalle "Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna" -oikeustapauskilpailun matkakuluihin 1 500 euroa.

– OTM tohtorikoulutettavalle Liisa Leppävirralle (Helsingin yliopisto) julkisuusperiaatteen eurooppalaistumiseen liittyvän tutkimustyön tutkijavaihtoon Lundin yliopistoon Ruotsiin 2 000 euroa.

– VTM, MA tohtorikoulutettava Niina Vuolajärvelle (Itä-Suomen yliopisto)  prostituutio- ja ulkomaalaislainsäädännön yhtymäkohtia Pohjoismaissa käsittelevään tutkimustyöhön liittyvään ESA-konferenssiin Ateenaan Kreikkaan 1 000 euroa.

– Sisäiset Tarkastajat ry:lle jäsenyhdistysten vertailevaan pohjoismaiseen tutkimukseen liittyviin Nordic Study -workshopeihin Kööpenhaminassa ja Tukholmassa 3 000 euroa.

 

Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 6 000 euroa)

– University of Icelandin Human Rights Institute:lle ja Nordic Institute of Migration and Refugee Policy:lle 2017 Asylum Law -seminaarin konferenssikuluihin 2 000 euroa. Teemana "Migration Management and Human Rights - Refugee Protection in Crisis". NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta.

– Hallinnon Tutkimuksen Seuralle Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien järjestämiseen 4 000 euroa. NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta ja illalliseen alennetulla hinnalla.

 

yhteensä 42 500 euroa (päivitetty 26.5.2017)