Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT)

 

Linkki NAT online-julkaisuun: https://journals.oslomet.no/index.php/nat/index

NAT 2011-2019

 

Pohjoismaiden vanhin monitieteinen lehti

Pohjoismaiden Hallinnollinen Liitto julkaisee Nordisk Administrativt Tidsskrift -lehteä. Lehdellä on vahvat juuret, sillä sitä on julkaistu vuodesta 1920 ja se on Pohjoismaiden vanhin monitieteinen arvostettu lehti.

Tieteellisenä lehtenä se yhdistää hallinnon asiantuntijoita ja tieteentekijöitä, joiden tutkimuksen kohteena on hallinto. Näkökulma hallintoon voi olla esimerkiksi oikeudellinen, taloudellinen, hallintotieteellinen tai valtiotieteellinen. Monitieteisyys on lehden selkeä ja perinteinen strategia. Pyrkimyksenä on myös vertailla pohjoismaisia käytäntöjä ja ilmentää tätä asiantuntijapuheenvuoroissa ja tieteellisissä artikkeleissa.

Lehti yhdistää yhdistyksen eri maiden jäsenosastoja ja kertoo niiden toiminnasta ja eri pohjoismaissa vireillä olevista ajankohtaisista hallinnollista ilmiöistä. Hallinnon asiantuntijoiden ja tieteentekijöiden puheenvuorojen avulla lehti pyrkii herättämään yhteispohjoismaista keskustelua pohjoismaisista arvoista ja hallinnon kehityksestä pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa ja maailmalla.

Pohjoismaiden ministerineuvoston taloudellisissa tukiehdoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi lehden ilmestymiseen tuli taloudellisista syistä tauko vuosina 2007–2010. Vuonna 2012 on siirrytty avoimeen sähköiseen julkaisuun. Vanhat painetut vuosikerrat löytyvät monista tieteellisistä kirjastoista.

Lehti ilmestyy keväisin huhti-toukokuussa, syksyllä syys-lokakuussa sekä talvella vuodenvaiheessa.
 

Tarjoa artikkeleita

NAT lehti ottaa mielellään vastaan katsauksia, kommenttipuheenvuoroja, kirja-arvosteluja ja tieteellisiä artikkeleita näihin teemoihin liittyen. Kiinnostusta herättänyttä tieteellistä artikkelia voi käsitellä myös kommenttipuheenvuorossa.

Tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin siten, että kaksi toimituksen ulkopuolista asiantuntijaa arvioi artikkelin julkaisukelppoisuuden.

 

Mahdollisuus maksuttomaan käännökseen

NAF:in Suomen osasto tarjoaa suomenkielisille kirjoittajille mahdollisuuden maksuttomaan käännökseen ruotsin kielelle yhdistyksen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Lisätietoa antaa päätoimittaja.

 

Toimituksen yhteystiedot

Hovedredaktør/Päätoimittaja:
Professor Åge Johnsen, Handelshøyskolen, OsloMet  – storbyuniversitetet
Epost: aagejo@oslomet.no 


Maatoimittajat:


Danmark
Maatoimittaja/Landredaktør Danmark:
Professor Karsten Naundrup Olesen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Epost: karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk


Finland
Maatoimittaja/Landredaktør Finland:
Professor Janne Salminen, Juridiska fakulteten, Åbo universitet
Epost: jajasa@utu.fi 


Island
Maatoimittaja/Landredaktør ​Island:
Adjunkt Hafsteinn Dan Kristjánsson, Háskoli Íslands
Epost: hdk@hi.is


Norge
Maatoimittaja/Landredaktør ​Norge:
Professor Dag Ingvar Jacobsen, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder
Epost: dag.i.jacobsen@uia.no


Sverige
Maatoimittaja/Landredaktør ​Sverige:
Justitieråd Thomas Bull, Högsta Förvaltningsdomstolen
Epost:  thomas.bull@dom.se