Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT)

 

Linkki NAT online-julkaisuun: https://www.djoef-forlag.dk/publications/nat/index.php.

 

Pohjoismaiden vanhin monitieteinen lehti

Pohjoismaiden Hallinnollinen Liitto julkaisee Nordisk Administrativt Tidsskrift -lehteä. Lehdellä on vahvat juuret, sillä sitä on julkaistu vuodesta 1920 ja se on Pohjoismaiden vanhin monitieteinen arvostettu lehti.

Tieteellisenä lehtenä se yhdistää hallinnon asiantuntijoita ja tieteentekijöitä, joiden tutkimuksen kohteena on hallinto. Näkökulma hallintoon voi olla esimerkiksi oikeudellinen, taloudellinen, hallintotieteellinen tai valtiotieteellinen. Monitieteisyys on lehden selkeä ja perinteinen strategia. Pyrkimyksenä on myös vertailla pohjoismaisia käytäntöjä ja ilmentää tätä asiantuntijapuheenvuoroissa ja tieteellisissä artikkeleissa.

Lehti yhdistää yhdistyksen eri maiden jäsenosastoja ja kertoo niiden toiminnasta ja eri pohjoismaissa vireillä olevista ajankohtaisista hallinnollista ilmiöistä. Hallinnon asiantuntijoiden ja tieteentekijöiden puheenvuorojen avulla lehti pyrkii herättämään yhteispohjoismaista keskustelua pohjoismaisista arvoista ja hallinnon kehityksestä pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa ja maailmalla.

Pohjoismaiden ministerineuvoston taloudellisissa tukiehdoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi lehden ilmestymiseen tuli taloudellisista syistä tauko vuosina 2007–2010. Vuonna 2012 on siirrytty avoimeen sähköiseen julkaisuun kuitenkin siten, että loppuvuodesta julkaistaan painettu hieman laajempi lehti. Vanhat painetut vuosikerrat löytyvät monista tieteellisistä kirjastoista.

Lehti ilmestyy keväisin huhti-toukokuussa, syksyllä syys-lokakuussa sekä talvella vuodenvaiheessa.

Lehden toimitus on Suomessa. Päätoimittaja on Niina Mäntylä (HTT, OTM, julkisoikeuden yliopistolehtori, Vaasan yliopisto) ja toimitussihteeri Laura Perttola (HTM, FM, yliopisto-opettaja, Vaasan yliopisto). Lisäksi jokaisessa pohjoismaassa on paikallinen toimittaja.

 

Tarjoa artikkeleita

NAT lehti ottaa mielellään vastaan katsauksia, kommenttipuheenvuoroja, kirja-arvosteluja ja tieteellisiä artikkeleita näihin teemoihin liittyen. Kiinnostusta herättänyttä tieteellistä artikkelia voi käsitellä myös kommenttipuheenvuorossa.

Tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin siten, että kaksi toimituksen ulkopuolista asiantuntijaa arvioi artikkelin julkaisukelppoisuuden.

 

Mahdollisuus maksuttomaan käännökseen

NAF:in Suomen osasto tarjoaa suomenkielisille kirjoittajille mahdollisuuden maksuttomaan käännökseen ruotsin kielelle yhdistyksen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Lisätietoa antaa päätoimittaja.