Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT)

 

Länk till NAT:s online-publikation: https://journals.oslomet.no/index.php/nat/index

NAT 2011-2019

Nordens äldsta tvärvetenskapliga tidskrift

Nordiska Administrativa Förbundet ger ut Nordisk Administrativt Tidsskrift -tidskriften. Tidskriften har starka rötter och har getts ut allt sedan år 1920. Tidskriften är därmed en av Nordens äldska tvärvetenskapliga och mest ansedda tidskrifter.

Den vetenskapliga tidskriften sammanför både experter inom förvaltning och vetenskap vars forskningsintressen berör förvaltning. Forskningsintresset kan exempelvis ha ett juridiskt, ekonomiskt, förvaltnings- eller statsvetenskapligt perspektiv. Tvärvetenskap är tidskriftens klara och traditionella strategi. Målet är också att jämföra olika nordiska erfarenheter och belysa dessa med hjälp av såväl expertinlägg som vetenskapliga artiklar.

Tidskriften sammankopplar föreningens olika nationella avdelningar och beskriver deras verksamhet såsom även aktuella förvaltningsrelaterade händelser i de olika länderna. Med hjälp av både inlägg av både experter och forskare försöker tidskriften väcka en samnordisk diskussion om nordiska värden och förvaltningens utveckling inom såväl de nordiska länderna såsom också inom Europa och världen.

På grund av förändringar i Nordiska ministerrådets stöd blev det ett uppehåll i tidskriftens utkomst under årena 2007-2010. Från och med år 2012 har tidskriften gått över till elektronisk publikation.  De äldre upplagorna finns tillgängliga i många vetenskapliga bibliotek.

Tidskriften utkommer under våren i april-maj och under hösten i september-oktober, samt under vintern kring årsskiftet.

 

Erbjud artiklar

NAT tidskriften tar gärna emot översikter, kommentardiskussioner, bok recenssioner och vetenskapliga artiklar som berör tidskriftens område. Man kan även publicera kommentardiskussioner om vetenskapliga artikler som väckt intresse.

De vetenskapliga artiklarna genomfår en referee-granskning genom att två externa experter granskar artikelns publikationsmöjligheter.

 

Möjlighet till avgiftsfri översättning

NAF:s Finska avdelning har avsatt medel för att avgiftsfritt kunna översätta de artiklar som godkänts för att publiceras i tidskriften från finska till svenska. Ta kontakt med chefredaktören ifall du vill ha mera information.

 

Redaktionens kontaktuppgifter

Hovedredaktør:
Professor Åge Johnsen, Handelshøyskolen, OsloMet  – storbyuniversitetet
e-post: aagejo@oslomet.no 


Landredaktörer:

Danmark
Landredaktør Danmark:
Professor Karsten Naundrup Olesen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Epost: karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk


Finland
Landredaktør Finland:
Professor Janne Salminen, Juridiska fakulteten, Åbo universitet
Epost: jajasa@utu.fi 


Island
Landredaktør ​Island:
Adjunkt Hafsteinn Dan Kristjánsson, Háskoli Íslands
Epost: hdk@hi.is


Norge
Landredaktør ​Norge:
Professor Dag Ingvar Jacobsen, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder
Epost: dag.i.jacobsen@uia.no


Sverige
Landredaktør ​Sverige:
Justitieråd Thomas Bull, Högsta Förvaltningsdomstolen
Epost:  thomas.bull@dom.se​