Vad gör NAF?

NAF möjliggör nätverkande på lokal, nationell och nordisk nivå

NAF:s finska avdelning arrangerar årligen evenemang och möten kring olika teman. På de traditionella lunchmötena hålls föredrag av experter om aktuella teman som gäller offentlig förvaltning och förvaltningsrättskipning varefter medlemmarna har möjlighet att delta i diskussionen. Lunchmöten arrangeras fyra gånger om året.

På höstmötet behandlas verksamhetsplanen och budgeten och väljs styrelse. På vårmötet behandlas bokslutet och verksamhetsberättelsen. I samband med vårmötet arrangeras oftast något kulturevenemang. Föreningens medlemmar har möjlighet att ansöka om ersättning för resekostnader för deltagande i föreningens möten.

Utöver dessa möten arrangerar den Finska avdelningen också exkursioner och till traditionen hör ett årligt gemensamma seminarium med andra Nordiska lokalavdelningar eller övriga föreningar.

Den finska avdelningens verksamhet är koncentrerad till huvudstadsregionen men föreningen har även lokal aktivitet i övriga regioner.

 

NAF stöder forskning och publicering som berör förvaltning

NAF:s finska avdelning kan bevilja stipendier för forskning och publicering inom föreningens verksamhetsområde. Därutöver kan föreningen bevilja resestipendier för deltagandet i nordiska möten eller seminarier.

Föreningen kan dessutom ge ett hederspris till personer eller grupper som på ett betydelsefullt sätt har ökat kännedomen om den offentliga förvaltningen i Norden, utvecklat det nordiska samarbetet eller på något annat sätt förtjänstfullt främjat föreningens syfte

 

År 2022 fyller NAF:s finska avdelning 100 år

NAF:s styrelses vision för jubileumsåret 2022 är följande:

”NAF är en nordiskt inriktad förening som erbjuder sina medlemmar högklassigt och aktuellt program. Föreningen är känd för att stödja, publicera och främja forskning inom administrativa områden”