Stipendier 2016

Forskningsstipendier för doktorsavhandling och annat forskningsarbete (sammanlagt 21 000 euro)

– PM doktorand Cecilia Fredriksson (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig förvaltning "Hur används Big Data i Finland? En studie om användningen av Big data som beslutsunderlag ur ett finländskt perspektiv" 5 000 euro.

– PM, LL.B. doktorand Anna Barlow (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig rätt "Equal before the Law? A Critical Comparison of the Provision of Legal Aid in the British and the Nordic Countries from an Administrative Law Perspective" 4 000 euro.

– PM doktorand Isak Vento (Helsingfors universitet) för doktorsavhandling i politik och ekonomi "Hur förena förvaltningens kontroll och projektens flexibilitet till långsiktig innovation?" 4 000 euro.

– PD universitetslektor Sebastian Godenhjelm (Helsingfors universitet) för post doc -forskningsarbete i statsförfattningsrätt och förvaltning "Projektens innovationsdiffusion i en nordisk kontext" 4 000 euro.

– JD, VH marknadsrättsdomare Olli Wikberg (Marknadsdomstolen) för post doc -forskningsarbete i offenlig rätt "Julkiset puolustus- ja turvallisuushankinnat Suomessa" 4 000 euro.

 

Resestipendium för forsknings- och arbetsresor utomlands (sammanlagt 5 610 euro)

– Social- och hälsoenhetens chef Aija Ström och TTM överinskektör Niina Siirilä (Regionförvaltningsverket) för arbetsuppgiftsrelaterat besök till social- och hälsomyndigheten IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige, vardera 500 euro, sammanlagt 1 000 euro.

– PM, LL.B. doktorand Anna Barlow (Åbo Akademi) för materialinsamlingresa till Irland för doktorsavhandling i offentlig rätt 610 euro.

– PM, MA doktorand Niina Vuolajärvi (Itä-Suomen yliopisto) för deltagande i konferensen 18th Nordic Migration Conference i Norge, som hänför sig till doktorsavhandling i sociologi 1 000 euro.

– Finlands Specialdomare r.f. för marknadsdomstolens, arbetsdomstolens och försäkringsdomstolens domares och föredragandens besök till motsvarande norska specialdomstolar (Trygderetten och Arbeidsretten) och Oslo tingsrätt (Oslo Tingsretten) 3 000 euro.

 

Verksamhetsutvecklingsmedel (sammanlagt 3 000 euro)

– Jyväskylän yliopisto för konferenskostnader av "Politiikan tutkimuksen päivät 2017" -konferensen 3 000 euro. Deltema "Hyvinvointivaltiosta uusliberalismiin - Demokratiasta post-demokratiaan". NAF fick synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar hade möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt.

 

sammanlagt 29 610 euro (31.12.2016)