Ersättning av resekostnader

NAF ersätter medlemmarnas resekostnader till föreningens möten

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. ersätter sina medlemmars resekostnader till föreningens möten, som ordnas på annan ort än den, där medlemmen enligt medlemsregistret är bosatt. Syftet är att sänka tröskeln för medlemmar att delta i föreningens möten eller seminarier. Möten ordnas i huvudsak i huvudstadsregionen men även andra orter är möjliga.

 

Resekostnaderan ersätts enligt principen om förmånligaste transportmedel. Den som åker med egen bil till föreningens möten kan även ansöka om kilometerersättning.

Ersättning söks i efterhand senast inom 30 dagar från tillställningen och till ansökningen ska bifogas resebiljett, kvitto eller betalningsbekräftelse. Ansökningen kan göras via nedanstående elektroniska blankett eller genom att ladda ner bifogade pdf-blankett, som sedan postas till föreningens sekreterare. Sekreterarens kontaktuppgifter finns här.

 

Kom även ihåg att på förhand anslöka om resestipendie för ett möte eller seminarium som ordnas utomlands. Resestipendiumblanketten finns här.