Stipendier 2015

Forskningsstipendier för doktorsavhandling och annat forskningsarbete (sammanlagt 16 000 euro)

– PM doktorand Isak Vento (Helsingfors univrsitet) för doktorsavhandling i politik och ekonomi "Hallinnon hankkeistumisen vaikutukset aluepolitiikan tehokkuuteen ja oikeutukseen Pohjoismaissa" 4 000 euro.

– PL, ED doktorand Alfred Streng (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig rätt "Upphandling av social- och hälsovårdstjänster i Sverige och Finland" 4 000 euro.

– PM doktorand Anna Westin (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig förvaltning "A Citizen, a User of Welfare or a Client? – A Comparative Study on Users Influence between Municipals, Assistance Firms and User-cooperatives as Producers of Personal Assistance" 4 000 euro.

– PM, LL.B. doktorand Anna Barlowille (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig rätt "Equal before the Law? A Critical Comparison of the Provision of Legal Aid in the British and the Nordic Countries from an Administrative Law Perspective" 4 000 euro.

 

Publiceringsstipendier (sammanlagt 18 000 euroa)

– Vasa universitet för brytnings- och tryckkostnader av "Juridik på svenska i Finland" -verket 4 000 euroa.

– JD, PM Anu Mutanen (Helsingfors universitet) för revideringen för internationell publicering av "Towards a Pluralistic Constitutional Understanding of State Sovereignty in the European union? – The Concept, Regulation and Constitutional Practice of Sovereignty in Finland and certain other EU Member States" -doktorsavhandlingen 4 000 euroa.

– Juridiska Föreningen i Finland (JF) för översättningskostnader till svenska av Heikki Kullas "Hallintomenettelyn perusteet" 5 000 euroa.

– Finlands Kommunförbund för språkgranskningskostnader av Heikki Harjulas ja Kari Prättäläs "Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat" 5 000 euroa.

 

Resestipendium för forsknings- och arbetsresor utomlands (sammanlagt 5 080 euro)

– Club Lejonhjärta för resekostnader för "Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna" 1 000 euro.

– JM jurist Jonna Törnroos (Finlands Kommunförbund) för resekostnader till arbetsuppgiftrelaterad konferens "Nordic Public Procurement Forum 2015" i Köpenhamn 2 000 euro.

– PM doktorand Cecilia Fredriksson (Åbo Akademi) för resekostnader till forskningsrelaterad konferens "Nordiska kommunforskarkonferensen" i Göteborg 830 euro.

– JD, VH marknadsrättsdomare Olli Wikberg (Marknadsdomstolen) för arbetsuppgiftsrelaterat seminarium vid Konkurrensverket i Stockholm 850 euro.

– JK direktör Stina Wikberg (Talentum Media Oy) för arbetsuppgiftsrelaterat seminarium vid Konkurrensverket i Stockholm 400 euro.

 

Resestipendier till NAF:s allmänna möte (sammanlagt 15 524  euro)

– sammanlagt 15 NAF-medlemmar och 2 föredragare för deltagaravgiften och resekostnader till NAF:s allmänna möte i Stockholm 15 524 euro.

 

Verksamhetsutvecklingsmedel (sammanlagt 12 000 euro)

– FO-RUM (Förvaltning, Organisation, Regional Utveckling och Miljö) (Helsingfors universitet) för seminariekostnader av "Nordiska strukturer för tillvaratagande och konsolidering av innovationer" -seminariet 4 000 euro. NAF fick synlighet vid evenemanget.

– Statsvetenskapliga föreningen r.f. för konferenskostnader av "Politiikan tutkimuksen päivät 2016" -konferensen 3 500 euro. Deltema "Hallinto ja poliittinen osallistuminen pohjoismaissa". NAF fick synlighet vid evenemanget.

– Juristklubben Codex r.f. för renoveringen av ny klubblokal i samband med studentföreningens 75-års jubileumsår 5 000 euro. NAF fick en temavägg i utrymmet för 10 år.

 

Sammanlagt 67 104 euro (31.12.2015)