Stipendier 2019

Forskningsstipendier för doktorsavhandling och annat forskningsarbete (sammanlagt 25 200 euro)

- PM, doktorand Håkan Hemberg (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig förvaltning ”Verksamhetens effektivisering inom offentlig förvaltning med bibehållen/förbättrad etik” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- FM, doktorand Kaisa Pankakoski (Cardiff universitet, Wales) för doktorsavhandling i sociolingvistik  ”Vertaileva tutkimus kolmikielisistä perheistä Suomessa ja Walesissa: kielipolitiikka ja kielten kehitykseen vaikuttavat tekijät” 1 200 euro (6.5.2019)

 

- JM, doktorand Kristian Keskitalo (Helsingfors universitet) för doktorsavhandling i juridik ”Rahan sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena käsitteenä ennen ja nyt” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- PL, stadsdirektör Mats Brandt (Vasa universitet) för forskningsprojekt i social och hälsovårdsadministration ”Effektiva kontrollmetoder – case äldreboenden. Hurdana samband finns det mellan kvaliteten på boende, hur verksamheten kontrolleras och hur brukardelaktigheten ordnas.” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- PM, doktorand Marjukka Weide (Jyväskylä universitet) för doktorsavhandling i politik och förvaltning

"PARTICIPATIVE EXPECTATIONS. How is Political Citizenship Constructed in Finnish and Danish Immigrant Incorporation Policies?" 4 000 euro (6.5.2019)

 

- FöM, yngre forskare Paula Tulppo (Arktiska Centret vid Lapplands universitet) för doktorsavhandling i sociologi ”EU:n rajayhteistyö aluekehittämisen välineenä Suomen ja Ruotsin välisellä pohjoisella rajaseudulla” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- Doktor elektus, advokat Anna Barlow (Åbo Akademi) för deltagande i forskningsprojekt i juridik ”The Global Access to Justice Project” 4 000 euro (6.5.2019)

 

Resestipendium för forsknings- och arbetsresor utomlands (sammanlagt XXX euro)

Uppdateras senare.

 

Publiceringsstipendier (sammanlagt 6 000 euro)

 

– ED, överlärare Jukka Ojasalo (Yrkehögskolan Laurea) för språkgranskning av artiklar ”Julkisen sektorin palveluiden innovaatioyhteistyö yritysten, kolmannen sektorin ja muiden organisaatioiden kanssa. Avoimet innovaatioalustat ja julkisella sektorilla.”  1 000 euro (6.5.2019)

 

– Juridiska Föreningen i Finland (JF) för översättningskostnader till svenska av Kai Kokkos "Ympäristöoikeuden perusteet " 5 000 euro (6.5.2019)

 

Verksamhetsutvecklingsmedel (sammanlangt 8 000 euro)

Finlands Kommunförbund för uppstart och ibruktagande av det nordiska utvärderingsinstrumentet Kommunkompassen 4 000 euro (10.4.2019).

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura och Focus Localis rf för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 4 000 euro. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris (10.6.2019).