Allmänna mötet

Nordiska administrativa förbundets nästa allmänna möte arrangeras i Köpenhamn, Danmark i augusti 2023.

Nordiska administrativa förbundet (NAF) består av fem nationella avdelningar, verksamma i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Förbundets ordförandeskap cirkulerar vart tredje år mellan länderna.

Ordförandelandet ordnar ett allmänt möte, för förbundets alla medlemmar.  På det allmänna mötet sammanträder de Nordiska ländernas avdelningar för att lyssna på anföranden, diskutera aktuella frågor, byta erfarenheter, träffa bekanta och stifta nya nordiska kontakter.

 

Tidigare allmänna möten

2018

Nordiska administrativa förbundets allmänna möte hölls den 5-7 september 2018 på Island, i Reykjavik. Mötets tema var"Nordisk förvaltning i 100 år. Tillsyn, befogenheter och nya utmaningar".

 

2015
Nordiska administrativa förbundets allmänna möte hölls den 2-4.9.2015 i Stockholm, Sverige. Temat för mötet var En effektiv förvaltning, med fokus på en elektronisk förvaltning. Talare från Finland var generaldirektör tf. Tytti Yli-Viikari (statens revisionsverk), forskare Siv Sandberg (Åbo Akademi), EU:s första justitieombudsman Jacob Söderman, professor Markku Suksi (Åbo Akademi) och lagstiftningsrådet Hannele Kerola (finansministeriet).

 

2012
Nordiska administrativa förbundets 30:e allmänna möte hölls 29–31 augusti 2012 i Åbo. Konferensens tema var Den nordiska välfärdsstaten i en föränderlig värld.

 

2010
Nordiska administrativa förbundets allmänna möte ordnades i Tromsö 26-28.5.2010 Konferensens tema var Utfordringer for de nordiske demokratier i det 21. århundre