Stipendier

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f.:s forskningsstipendie kan ansökas på våren och hösten. Ansökningstiden för rese- och publiceringsstipendium är kontinuerlig. År 2023 beviljas även ett pro gradu pris, vars ansökningstid är hösten 2023.

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. beviljar årligen stipendier. Stipendier kan beviljas till forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde inom offentlig förvaltning eller till personer som arbetar inom offentlig förvaltning eller domstolsväsendet.

Ur ansökan ska framgå hur syftet för stipendiets användningssyfte upprätthåller och/eller främjar intresset för offentlig förvaltning och förvaltningsrättskipning (anknytning till förvaltning) samt ökar kunskapen om förhållandena inom förvaltningen i de andra nordiska länderna eller i någon av de nordiska länderna (nordisk anknytning). 

NAF beviljar följande stipendier:

  • Forskningsstipendium, som beviljas till forskning inom nordisk förvaltning. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.
  • Ansökningstid 18.9.2023 - 23.10.2023 kl. 15.00

 

  • Publiceringsstipendium, som beviljas till översättning eller språkgranskning av forskning inom nordisk förvaltning eller för att täcka publikationskostnader. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.
  • Kontinuerlig ansökan. Styrelsen behandlar ankomna publiceringsstipendieansökningar på höstens styrelsemöte 23.10.2023. Om du vill att styrelsen behandlar din ansökan på ett visst möte, skicka din ansökan senast 10 dygn före ifrågavarande möte. För höstens ansökningar bör ansökan vara inskickad senast 23.10.2023 klockan 15.00.

 

  • Resestipendium, som beviljas till forsknings-, studie- och arbetsresor, som främjar nordisk samarbete. Stipendium kan beviljas till exempel för deltagande i en nordisk konferens eller för besök för att bekanta sig med förvaltningen i ett annat nordisk land.
  • Kontinuerlig ansökan. Styrelsen behandlar ankomna resestipendieansökningar på höstens styrelsemöte 23.10.2023. Om du vill att styrelsen behandlar din ansökan på ett visst möte, skicka din ansökan senast 10 dygn före ifrågavarande möte. För höstens ansökningar bör ansökan vara inskickad senast 23.10.2023 klockan 15.00.

 

En utredning om hur stipendiet har använts måste tillställas föreningens styrelse inom tre månader från att stipendiet har använts eller senast ett år efter att stipendiet har beviljats. Redovisningsblanketten finns i sidomenyn.

Stipendiesökandenas uppgifter sparas. Dataskyddsbeskrivning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) gällande NAF:s medlems- och stipendieansökningsregister finns i pdf-format här. (på finska)

 

I tillägg till stipendier beviljar NAF också ut verksamhetsutvecklingsmedel, som delas ut beroende på prövning för att stöda verksamhet som faller inanför ramen av föreningens syfte. Med medlen kan understödas till exempel ordnandet av ett seminarium eller annan tillställning.

Den av styrelsen utsedda stipendiearbetsgruppen behandlar ansökningarna och bereder förslag för beviljandet av stipendier. I arbetsgruppens överväganden beaktas de ovan nämnda principerna. Föreningens styrelse besluter om beviljande av stipendier.

 

Mera information om stipendierna
 

  • Innehållsmässiga frågor kan riktas till forskningschef, NAF:s stipendiearbetsgrupps ordförande Jarmo Vakkuri
  • Epost: jarmo.vakkuri@tuni.fi
  • Tekniska frågor som berör ansökningsförfarandet kan riktas till NAF:s sekreterare Emma Isoherranen.
  • Epost: sihteeri@nafnet.fi