Pro gradu priset

Pro gradut priset 2020 beviljades till Jolanda Linsén från Vasa universitet för hennes gradu "Ser man skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden ur ett governanceperspektiv."

År 2022 fyller Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. 100 år. Till ära av jubileumsåret utdelar förbundet ut ett pro gradu pris.

NAF:s Finska avdelnings pro gradu pris kan beviljas till en student, som i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt behandlat berört nordiska förvaltningsrelaterade forskningsområden och därmed ökat kännedomen av nordiska förvaltningsmässiga förhållanden och främjat föreningens syfte. Det första pro gradu priset beviljas år 2020.

Pro gradu priset utdelas på föreningens höstmöte, då mottagaren tilldelas ett diplom samt ett 1 000 euros stipendium.

Förfarande

Deltagandet i sker genom att skicka in handledarens rekommendation (max 1 sida) samt avhandlingen i pdf. format per epost till förbundets sekreterare Laura Karjalehto (sihteeri@nafnet.fi)

Ifall avhandlingen publicerats elektroniskt räcker det med att skicka länken via vilken avhandlingen kan läsas.

Handledarens rekommendation ska innehålla följande information och korta motiveringar/beskrivningar:

  • sökandens bakgrundsinformation (förnamn, efternamn, examen, universitet och fakultet)
  • bakgrundsinformation om den sökande (förnamn, efternamn, titel, universitet och fakultet)
  • avhandlingens meriter som helhet
  • avhandlingens förvaltningsmässiga anknytning
  • avhandlingens nordiska anknytning

Förslagen måste skickas till föreningens sekreterare senast den 30.9.2020 klockan 16.00.

  • Pro gradun måste vara godkänd vid ett finskt universitet under år 2018-2020 (dvs. 1.8.2018 – 31.7.2020).
  • Avhandlingens språk måste vara finska, svenska eller engelska.

Avhandlingens förvaltningsmässiga och nordiska anknytning kommer i detta fall att tolkas brett. Avhandlingen kan kopplas till de ovannämnda anknytningarna inom exempelvis statsvetenskapliga, politologiska, rättsvetenskapliga eller socialvetenskapliga referensramar.

Beslutsfattande

Föreningens styrelse beslutar om pro gradu prisets mottagare. Förslaget till prisets mottagare görs av föreningens stipendiearbetsgrupp, som delger föreningens styrelse sitt motiverade förslag.

Föreningens styrelse utser stipendiearbetsgruppen för ett år i taget. Stipendiearbetsgruppen väljer sinsemellan ordförande. År 2020-2021 består stipendiearbetsgruppen av universitetslektor Sebastian Godenhjelm (ordförande), professor Stefan Sjöblom och professor Markku Suksi.

Föreningens stipendie- och hedersprisstadgar finns här (på finska).