Stipendier 2023

Stipendier

NAF:s finska avdelnings styrelse har beslutat att bevilja följande stipendier för följande ändamål: 

 

Resestipender

700 euro           Kotilainen – för att delta i NERA Conference 2023

2000 euro       ”Kaakkois-Suomen ELY ” – för en studieresa till Reykjavik 

1000 euro         Labaffi – för att delta i ICON:s annual conference 

1000 euro         Kurkela – för att deltai EURA 2023 Conference

1000 euro         Sinervo – för att delta i EURA 2023 Conference 

1000 euro         Kork – resa till University of Stavanger

1000 euro         Lunabba – för att delta i Forsa Konferens i socialt arbete

600 euro           Kosonen – för att delta i ”The international conference on freedom of  expression for workers and artists”

1000 euro         Poikola – för att delta i en konferens i Trondheim 

1000 euro         Heiskanen – för att delta i en konferens i Trondheim 

1000 euro         Lundsten – för en resa till Island 

600 euro           Karjalainen – för att delta i Nordisk familie-og arverettssem

750 euro           Hägg- för en resa till Rom 

1000 euro         Kaasinen – för att delta i Drama Boreale-konferensen

4000 euro        Hallinto-oikeustuomarit – för en resa till Island 

300 euro           Sandell – för en resa till Bryssel 

1000 euro        Hokkanen – besök till universitet i Norge 

1000 euro        Rantamäki - The 19th Scancor PhD Workshop

 

 

Verksamhetsutvecklingsstipendium

 

4000 euro

Oikeustieteiden päivät 2023 

2000 euro

Politiikan tutkimuksen päivät

2000 euro

Barnrättsdagarna 2023

2000 euro

Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät

  

 

Publiceringsstipendium

 

4000 euro

Bärlund – för publiceringen av historik för svenska social-och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. 

  

 

Forskningsstipendier 

 

3000 euro

Labbafi – för sin doktorsavhandling 

4000 euro

Pekola – för sin doktorsavhandling

2000 euro

Kainat – för sin doktorsavhandling 

2000 euro

Lehtinen – för sin doktorsavhandling

4000 euro

Janerko – för sin doktorsavhandling

4000 euro

Tokola – för sin doktorsavhandling