Bli medlem i NAF:s finska avdelning

Som medlem i NAF:s finska avdelning

  • kan du delta i lunchmöten som arrangeras fyra gånger om året och i föreningens vår- och höstmöten samt därtill hörande program;
  • kan du delta i föreningens nationella och nordiska bilaterala seminarier och föreningens allmänna möte, som arrangeras vart tredje år;
  • kan ansöka om reseersättning för deltagande i föreningens möten;
  • får du tre nummer av Nordisk Administrativt Tidskrift (NAT) per år;
  • får du föreningens medlemsbrev fyra gånger per år;

 

Behörighet

Om du är anställd inom den offentliga förvaltningen eller vid en förvaltningsdomstol eller är universitetslärare i rätts- eller samhällsvetenskapliga ämnen, kan du ansöka om medlemskap i NAF. Också andra som är intresserade av föreningens verksamhet kan av styrelsen godkännas som medlemmar, exempelvis studerande.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 10 euro per år. Det uppbärs ingen medlemsavgift för verksamhetsåret av dem som blivit medlemmar under kalenderårets två sista månader.

 

Dataskyddsbeskrivning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) gällande NAF:s medlemsregister finns i .pdf-formathär (på finska).

 

Blankett för medlemsansökan