Publiceringsstipendium

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR PUBLICERINGSSTIPENDIUM ÅR 2019 ÄR SLUT

Publiceringsstipendium kan sökas en gång per år på våren. Publiceringsstipendium beviljas till översättning eller språkgranskning av forskning inom nordisk förvaltning eller för att täcka publikationskostnader. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.

 

Publiceringsstipendium söks genom att fylla i elektroniska ansökningsblanketten via nedanstående länk (endera för privatperson eller för samfund). Till ansökningen ska bifogas budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Ansökningen skickas via nätsidan senast den 15 april 2019 kl. 16.00, varefter blanketter stänger sig.

När ansökningen är mottagen får du en mottagningskvittans samt en kopia på din ansökning till den e-postadress, som du uppgett i ansökningen. Obs! Ifyllda informationen sparas inte i blanketten.

Sökanden meddelas personligen om stipendiebeslutet efter ansökningstidens utgång.

Den som beviljats stipendium skall inom tre månader från att stipendiet använts eller senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.

 

Fyll i publiceringsstipendiumsansökning för privatperson här

Fyll i publiceringsstipendiumsansökning för samfund här