Publiceringsstipendium

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR PUBLICERINGSSTIPENDIUM ÅR 2021 BÖRJADE DEN 12 FEBRUARI 2021, OCH GICK UT DEN 14 APRIL 2021 KL. 16.00.

Publiceringsstipendium kan sökas en gång per år på våren. Publiceringsstipendium beviljas till översättning eller språkgranskning av forskning inom nordisk förvaltning eller för att täcka publikationskostnader. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.

 

Publiceringsstipendium söks genom att fylla i elektroniska ansökningsblanketten via nedanstående länk (endera för privatperson eller för samfund). Till ansökningen ska bifogas budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Ansökningen skickas via nätsidan senast den 14 april 2021 kl. 16.00, varefter blanketter stänger sig.

När ansökningen är mottagen får du en mottagningskvittans samt en kopia på din ansökning till den e-postadress, som du uppgett i ansökningen. Obs! Ifyllda informationen sparas inte i blanketten.

Sökanden meddelas personligen om stipendiebeslutet efter ansökningstidens utgång.

Den som beviljats stipendium skall inom tre månader från att stipendiet använts eller senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.