Övriga publikationer

NAF har understött utgivandet av “Kommunallagen. Bakgrund och tolkningar"

2017

Heikki Harjulas ja Kari Prättäläs bok “Kommunallagen. Bakgrund och tolkningar” har getts ut 2017. NAF har understött översättningen av boken till svenska.

 

NAF har understött utgivandet av “Juridik på svenska i Finland”

Hans Landqvists, Christer Lauréns, Liselott Nordmans, Marianne Nordmans och Maria Kvists bok “Juridik på svenska i Finland” har utkommit 2016. NAF har finansiellt understött boken. Boken har utkommit i bokserien Scriptum.

 

NAF har understött utgivandet av ”Konstitutionell rätt”, som redan finns att köpa

Professor Antero Jyränkis och Professor Jaakko Husas bok om “Konstitutionell rätt”, som tidigare endast funnits på finska, har utkommit i svensk översättning 2015. NAF har finansiellt understött översättningen till svenska. Boken har utkommit i bokserien FIDUCIA, som utges av Talentum.

https://www.talentumshop.fi/konstitutionell-ratt.html