Verksamhetsutvecklingsmedel

På grund av koronasituationen har föreningarnas och olika organisationers verksamhetsförutsättningar blivit exceptionellt utmanande. 

Med hjälp av Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf:s verksamhetsutvecklingsmedel strävar förbundet att förbättra och säkra föreningarnas och organisationernas verksamhetsförutsättningar speciellt gällande kunskapen om, samarbetet mellan och intresset för förhållandena inom offentliga förvaltningen och förvaltningsrättskipningen i de andra Nordiska länderna.

NAF:s styrelse kan därför beroende på prövning understöda verksamhet som faller innanför ramen av föreningens syfte.
Tidpunkten för beviljandet av verksamhetsutvecklingsmedel är inte begränsad.  

Med medlen kan understödas till exempel:

•    ordnandet av ett seminarium eller annan tillställning
•    förbättrandet av existerande eller nya verksamhetsutvecklingsprojekt
•    nya innovativa lösningar eller samarbetsformer 

Ansökningarna ska ha inkludera nordisk och förvaltningsrelaterad dimension. 
Verksamhetsutvecklingsmedlet är inte ett stipendium. Understödets storlek och villkoren bestäms in casu och innan understödet beviljas. Typiska villkor är att NAF får synlighet i någon form och att NAF:s medlemmar har möjlighet att delta avgiftsfritt i tillställningen.

Bekanta dig med tidigare stödsobjekt här.

NAF:s styrelse tar också emot förslag om stödsobjekt.