Verksamhetsutvecklingsmedel

Tidpunkten för beviljandet av verksamhetsutvecklingsmedel är inte begränsad. NAF:s styrelse kan beroende på prövning understöda verksamhet som faller inanför ramen av föreningens syfte. Med medlen kan understödas till exempel ordnandet av ett seminarium eller annan tillställning. Verksamhetsutvecklingsmedlet är inte ett stipendium. Understödets storlek och villkoren bestäms in casu och innan understödet beviljas. Typiska villkor är att NAF får synlighet i någon form och att NAF:s medlemmar har möjlighet att delta avgiftsfritt i tillställningen.

Bekanta dig med tidigare stödsobjekt här.

NAF:s styrelse tar också emot förslag om stödsobjekt.