2021-

Styrelsen 2022

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm (ordförande)

Förvaltningsrättsdomare Camilla Sandström (vice ordförande)

Programdirektör Victor Andersson

Justitiesekreterare Paul Karlsson

Konsultativ tjänsteman Anna Kiiskinen

Viceherädshövdning, universitetslärare Ulrika Krook

Forskningsledare Petri Uusikylä

Professor Jarmo Vakkuri

Förvaltningschef Asta Virtaniemi

PD, universitetslärare Birgitta Wahlberg

Förvaltningschef Mathias Björklund, skattmästare

Rättsnotarie Marcus Lyne, sekreterare

 

Styrelsen 2021

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari (ordförande)

Universitetslektor Sebastian Godenhjelm (viceordförande)

Oikeussihteeri Paul Karlsson

Varatuomari, universitetslärare Ulrika Krook

Tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith

Varatuomari, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja

Hallinto-oikeustuomari Camilla Sandström

Forskningschef Petri Uusikylä

Universitetslärare Birgitta Wahlberg

Förvaltningschef Mathias Björklund, skattmästare

Förvaltningschef Johanna Saarinen, sekreterare