Samarbetsprojekt

NAF har understött Hanaholmens samarbetsprogram mellan Sverige och Finland för att stärka beredskap för och hantering av civila kriser

Hanaholmen, samarbetscentrum för Sverige och Finland beviljades verksamhetsutvecklingsmedel av NAF för att initiera ett nytt samarbetsprogram mellan Sverige och Finland för stärkt beredskap för och hantering av civila kriser, Hanaholmen-initiativet. Som en grund för initiativet utfördes en omfattande sonderingsrunda i Sverige och Finland. Initiativet består av två delar: ett utbildningsprogram och ett högnivåmöte (Hanaholmen Initiative Summit). Helheten, som genomfördes som pilotprojekt 2021, har fått ett mycket positivt mottagande och avsikten är att göra initiativet till ett långsiktigt samarbete.

Du kan läsa mera om initiativet här: https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen-initiativet/

 

NAF har understött "Statsvetardagarna 2020" konferensen, som arrangerats av Statsvetenskapliga föreningen

26.11.2019

Föreningen har understött "Statsvetardagarna 2020" konferensen 12-13.3.2020, som arrangerats av Statsvetenskapliga föreningen i Tammerfors. NAF får synlighet på tillfället och NAF:s medlemmar kan avgiftsfritt delta i konferensen.

Du kan läsa mera om konferensen här https://events.tuni.fi/ptp2020/ (på finska).

 

NAF har understött för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2019"

10.6.2019

Föreningen har understött Hallinnon Tutkimuksen Seura och Focus Localis rf för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" som arrangeras den 27. – 29.11.2019 i Helsingfors. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris.

 

NAF har understött "Statsvetardagarna 2019" konferensen, som arrangerats av Statsvetenskapliga föreningen

8.2.2019

Föreningen har understött "Statsvetardagarna 2019" konferensen 14-15.3.2019, som arrangerats av Statsvetenskapliga föreningen. NAF får synlighet på tillfället och NAF:s medlemmar kan avgiftsfritt delta i konferensen.

Du kan läsa mera om konferensen här https://www.ulapland.fi/FI/Tapahtumat/Politiikan-tutkimuksen-paivat-2019- (på finska).

 

NAF har understött för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät"

24.5.2018

Föreningen har understött Hallinnon Tutkimuksen Seura och Kunnallistieteen yhdistys för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 14.-16.11.2018 vid Lapin yliopisto. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris.

 

NAF har understött Hallinnon tutkimuksen seura för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät".

26.2.2017

Föreningen har understött Hallinnon Tutkimuksen Seura för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 15-17.11.2017 vid Tampereen yliopisto. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris.

Du kan läsa mer om evenemanget här: http://www.uta.fi/jkk/tiedepaivat2017/index.html

 

NAF har understött University of Icelands 2017 Asylum Law -seminarium

30.1.2017

Föreningen har understött University of Icelands Human Rights Institutes ja Nordic Institute of Migration and Refugee Policys 2017 Asylum Law -seminarium 29-30.5.2017 med temat "Migration Management and Human Rights - Refugee Protection in Crisis". NAF får synlighet på tillfället och NAF:s medlemmar kan avgiftsfritt delta i seminariet.

Du kan läsa mer om seminariet här: http://mhi.hi.is/nordic_asylum_law_seminar_29_30_may_2017_0

 

NAF har understött Jyväskylä universitet och Statsvetardagarna 2017

2.11.2016

Föreningen har understött Jyväskylä universitet och Statsvetardagarna 2017-konferensen. Ett tema inom konferensen är "Från välfärdsstat till neoliberalism - från demokrati till post-demokrati?".  NAF får synlighet på tillfället och NAF:s medlemmar kan avgiftsfritt delta i konferensen.

Du kan läsa mera om konferensen här: https://www.jyu.fi/en/congress/ptp2017

 

 

NAF har understött Statsvetardagarna 2016 konferensen, som arrangerats av Statsvetenskapliga föreningen

2.11.2015

Föreningen har understött Statsvetardagarna 2016-konferensen 10-13.3.2016, som arrangerars av Statsvetenskaplifa föreningen. Ett tema inom konferensen är "Förvaltning och politiskt deltagande i de nordiska länderna".  NAF får synlighet på tillfället och NAF:s medlemmar kan avgiftsfritt delta i konferensen.

Du kan läsa mera om konferensen här http://blogs.helsinki.fi/ptp-2016/

 

NAF har understött restaureringen av Juristklubben Codex r.f.:s klubbutrymmen

2.10.2015

NAF har finansiellt understött restaureringen av Juristklubben Codex r.f.:s nya klubbutrymmen. I klubbutymmet har det satts upp en NAF-instirerad vägg för 10 år framåt.

 

NAF har understött Helsingfors universitets och FO-RUM:s seminarium om Nordiska strukturer för tillvaratagande och konsolidering av innovationer

11.5.2015

Det övergripande målet med seminariet var att tillsammans med framstående nordiska forskare diskutera faktorer som främjar eller hindrar spridningen av projektinnovationer inom och mellan de nordiska länderna.