2001 - 2010

Hallitus 2010

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren (puheenjohtaja)

Professori Outi Suviranta (varapuheenjohtaja)

Varatuomari, auktorisoitu lakimies Jannika Enegren-Åberg

Professori Heikki Kulla

Varatuomari Lena Kumlin

Kansainvälisten asioiden neuvos Greta Lohiniva

Hallinto-oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää

Professori Eija Mäkinen

Lakiasiain päällikkö Kari Prättälä

Esitteijäneuvos Liisa Tähtinen (rahastonhoitaja)

Kansliapäällikkö Pertti Vanne 

Osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara

Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson(sihteeri)

 

Hallitus 2009

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren (puheenjohtaja)

Professori Outi Suviranta (varapuheenjohtaja)

Erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg

Professori Heikki Kulla

Varatuomari Lena Kumlin

Kansainvälisten asioiden neuvos Greta Lohiniva

Hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää

Professori Eija Mäkinen

Lakiasiain päällikkö Kari Prättälä

Esittelijäneuvos Liisa Tähtinen (rahastonhoitaja)

Kansliapäällikkö Pertti Vanne 

Osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara

Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson (sihteeri)

Tutkija Hanna-Leena Iso-Ketola (sihteeri)

 

Hallitus 2008

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren (puheenjohtaja)

Professori Outi Suviranta (varapuheenjohtaja)

Erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg

Professori Heikki Kulla

Varatuomari Lena Kumlin

Kansainvälisten asioiden neuvos Greta Lohiniva

Hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää

Professori Eija Mäkinen

Lakiasiain päällikkö Kari Prättälä

Esittelijäneuvos Liisa Tähtinen (rahastonhoitaja)

Kansliapäällikkö Pertti Vanne 

Osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara

Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson (sihteeri)

Tutkija Hanna-Leena Iso-Ketola (sihteeri)

 

Hallitus 2007

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren (puheenjohtaja)

Esittelijäneuvos Marina Äimä (varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja)

Alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen

Professori Heikki Kulla

Hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää

Professori Eija Mäkinen

Lakiasiain päällikkö Kari Prättälä

Akatemiatutkija Outi Suviranta

Kansliapäällikkö Pertti Vanne

Kansainvälisten asian neuvos Patrik Zilliacus

Erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg

Kirkkoneuvos Matti Halttunen

Ylitarkastaja Assi Salminen (sihteeri)

 

Hallitus 2006

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren (puheenjohtaja)

Esittelijäneuvos Marina Äimä (varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja)

Alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen

Professori Heikki Kulla

Hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää

Professori Eija Mäkinen

Lakiasiain päällikkö Kari Prättälä

Akatemiatutkija Outi Suviranta

Kansliapäällikkö Pertti Vanne

Kansainvälisten asian neuvos Patrik Zilliacus

Erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg

Kirkkoneuvos Matti Halttunen

Ylitarkastaja Assi Salminen (sihteeri)

 

Hallitus 2005

Päivitetään mahdollisimman pian!

 

Hallitus 2004

Päivitetään mahdollisimman pian!

 

Hallitus 2003

Päivitetään mahdollisimman pian!

 

Hallitus 2002

Matti Niemivuo (puheenjohtaja), oiekusministeriön lainsäädäntöjohtaja (ja Lapin yliopiston virkavapaa julkisoikeuden professori), oikeustieteen tohtori

Marina Äimä (varapuheenjohtaja), KHO:n vs., sitten vakinainen esittelijäneuvos ja ylim.hallintoneuvos)

Olli Mäenpää, Turun yliopiston hallinto-oikeuden professori (sitten Helsingin yliopiston, KATTI:n johtaja), oikeustieteen tohtori

Kari Prättälä, Suomen kuntaliiton lakiasiain päällikkö, oikeustieteen lisensiaatti

Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslian hallitusneuvos (sitten hallintojohtaja), oikeustieteen kandidaatti

Anneli Lönnberg, Turun ja Porin lääninoikeuden lääninoikeudentuomari (sitten Turun hallinto-oikeuden ja Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari)

Sten Palmgren, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoos, merkonomi, oikeustieteen lisensiaatti

Riitta Rönn, ympäristöministeriön vanhempi hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti

Seppo Laakso, Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori, hallintotieteiden tohtori

Outi Suviranta, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen tohtori

Patrik Zilliacus, eduskunnan kansainvälisten asioiden neuvos, oikeustieteen kandidaatti

Pertti Vanne, Helsingin kaupunginkanslian päällikkö, oikeustieteen kandidaatti

 

Hallitus 2001

Matti Niemivuo (puheenjohtaja), oiekusministeriön lainsäädäntöjohtaja (ja Lapin yliopiston virkavapaa julkisoikeuden professori), oikeustieteen tohtori

Marina Äimä (varapuheenjohtaja), KHO:n vs., sitten vakinainen esittelijäneuvos ja ylim.hallintoneuvos)

Olli Mäenpää, Turun yliopiston hallinto-oikeuden professori (sitten Helsingin yliopiston, KATTI:n johtaja), oikeustieteen tohtori

Kari Prättälä, Suomen kuntaliiton lakiasiain päällikkö, oikeustieteen lisensiaatti

Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslian hallitusneuvos (sitten hallintojohtaja), oikeustieteen kandidaatti

Anneli Lönnberg, Turun ja Porin lääninoikeuden lääninoikeudentuomari (sitten Turun hallinto-oikeuden ja Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari)

Sten Palmgren, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoos, merkonomi, oikeustieteen lisensiaatti

Riitta Rönn, ympäristöministeriön vanhempi hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti

Seppo Laakso, Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori, hallintotieteiden tohtori

Outi Suviranta, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen tohtori

Patrik Zilliacus, eduskunnan kansainvälisten asioiden neuvos, oikeustieteen kandidaatti

Pertti Vanne, Helsingin kaupunginkanslian päällikkö, oikeustieteen kandidaatti

 

Lähde: Suviranta (2002) Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto 1922-2002. Jyväskylä: Gummeruksen kirjapaino Oy