Apurahat 2023

Apurahat 

NAF:in Suomen osaston hallitus on päättänyt myöntää seuraavat apurahat seuraaviin tarkoituksiin: 

 

Matkaapurahat

700 euroa           Kotilainen – osallistuminen NERA Conference 2023

2000 euroa       ”Kaakkois-Suomen ELY ” – opintomatka Reykjaviikkiin

1000 euroa         Labaffi – osallistuminen ICON:s annual conference

1000 euroa         Kurkela – osallistuminen EURA 2023 Conference

1000 euroa         Sinervo – osallistuminen EURA 2023 Conference 

1000 euroa         Kork – matka University of Stavanger

1000 euroa         Lunabba – osallistuminen ”Forsa Konferens i socialt arbete”

600 euroa           Kosonen – osallistuminen ”The international conference on freedom of  expression for workers and artists”

1000 euroa        Poikola – osallistuminen konferenssiin Trondheimissä

1000 euroa         Heiskanen – osallistuminen konferenssiin Trondheimissä

1000 euroa         Lundsten – matka Islantiin 

600 euroa           Karjalainen – osallistuminen ”Nordisk familie-og arverettssem”

750 euroa           Hägg- matka Roomaan

1000 euroa         Kaasinen – osallistuminen ”Drama Boreale-konferensen”

4000 euroa        Hallinto-oikeustuomarit – matka Islantiin

300 euroa           Sandell – matka Brysseliin

1000 euroa        Hokkanen – matka Norjaan

1000 euroa        Rantamäki – osallistuminen ”The 19th Scancor PhD Workshop”

 

 

Toiminnanedistämisapurahat

 

4000 euroa

Oikeustieteiden päivät 2023 

2000 euroa

Politiikan tutkimuksen päivät

2000 euroa

Barnrättsdagarna 2023

2000 euroa

Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät

  

 

Julkaisuapurahat

 

4000 euroa

Bärlund – julkaisu Svenska social-och kommunalhögskolanin historiikistä 

  

 

Tutkimusapurahat 

 

3000 euroa

Labbafi - Väitöskirja

4000 euroa

Pekola – Väitöskirja

2000 euroa

Kainat – Väitöskirja

2000 euroa

Lehtinen – Väitöskirja

4000 euroa

Janerko – Väitöskirja

4000 euroa

Tokola – Väitöskirja