Apurahat 2023

Apurahat 

NAF:in Suomen osaston hallitus on päättänyt myöntää seuraavat apurahat seuraaviin tarkoituksiin: 

 

Tutkimusapurahat Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön

Väitöskirjatutkija Amin Labbafi, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyöhönsä, 3000 euroa. 

Erityisasiantuntija Sami Pekola, Lapin yliopisto, väitöskirjatyöhönsä ”Monitieteinen monografiaväitöskirja: Sääntelyn merkitys Suomen ja Ruotsin välisen Tornionlaakson rajan rakentumiselle”, 4000 euroa. 

Tohtoriopiskelija Khadijah Kainat, Åbo Akademi, väitöskirjatyöhönsä ” Effekten av informationsöverbelastning på invandrares psykiska hälsa under och efter covid-19-pandemin i Finland”, 2000 euroa. 

Ylitarkastaja Antti Tokola, Verohallinto, väitöskirjatyöhön ”miten Suomen väliyhteisölainsäädäntö on onnistunut torjumaan veroparatiiseihin suuntautuvaa voitonsiirtoa ja voitaisiinko lakia kehittää kansainvälisten esimerkkien pohjalta”, 4000 euroa. 

Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen, Tampereen yliopisto, väitöskirjatutkimus aiheesta: "Miten kansalaiset sekä etu- ja kansalaisjärjestöt osallistuvat EU-politiikkaan Suomessa". 2000 euroa. 

Väitöskirjatutkija Katri Janerko, Helsingin yliopisto, ”Pohjoismaiden maatason politiikkaa kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen näkökulmasta”, 4000 euroa.

Tietosuojavastaava / filosofian maisteri Ilona Sidoroff, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyöhönsä ”miten ja miksi Suomessa vakiintui hallinnon julkisuusperiaate sekä siitä, miten asiakirjajulkisuuden ja yksityisyydensuojan tasapainoa on haettu lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä”, 4000 euroa. 

Tohtoriopiskelija Terhi Raikas, Vaasan yliopisto, väitöskirjatyöhönsä ”miljöorganisationers roll i rättsprocessen i alla nordiska länder”, 4000 euroa. 

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin 

PhD Ninnu Kotilainen, Oulun yliopisto, NERA conference, Oslo, Norja, 700 euroa. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, opintomatka, Reykjavik, Islanti, 2000 euroa. 

Väitöskirjatutkija Amin Labbafi, Helsingin yliopisto, ICON:s annual conference, Wellington, New Zealand, 1000 euroa. 

Tutkijatohtori Kaisa Kurkela, Vaasan yliopisto, Eura 2023-konferenssi, Reykjavik, Islanti, 1000 euroa. 

Yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto, Eura 2023-konferenssi, Reykjavik, Islanti, 1000 euroa. 

Tutkijatohtori Anna Kork, Tampereen yliopisto, University of Stavanger-matka, Stavanger, Norja, 1000 euroa. 

Yliopistonlehtori Harry Lunabba, Svenska social-och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet, FORSA conference, Bodø, Norja, 1000 euroa. 

Oikeudellinen asiantuntija Jonna Kosonen, Itä-Suomen yliopisto, The international conference on Freedom of expression for workers and artists, Oslo, Norja, 600 euroa. 

Projektitutkija Mirva Poikola, Itä-Suomen yliopisto, Konferenssivierailu, Trondheim, Norja, 1000 euroa. 

Yliopistotutkija Noora Heiskanen, Itä-Suomen yliopisto, Vierailu Trondheimiin, Norja, 1000 euroa. 

Dosentti Lars Lundsten, Helsingin yliopisto, 24 konferenssi Islannin yhteiskunnasta, Akureyri yliopisto, Islanti, 1000 euroa. 

Yliopistonlehtori Katja Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto, Nordisk familie-og arverettsem, Lillehammer, Norja, 600 euroa.

Väitöskirjatutkija Milla Hägg, Helsingin yliopisto, EARIE summer school, Rooma, Italia, 750 euroa. 

Opettaja ja tutkija Miia Kaasinen, Espoon kaupunki, Kilon koulu, Drama Boreale – konferenssi, Oslo, Norja, 1000 euroa. 

Hallinto-oikeustuomarit RY, jäsenmatka Reykjavik, Islanti, 4000 euroa. 

Tohtori Valter Sandell, Malmö yliopisto, MIM-dagarna i Nordic House, Bryssel, Belgia, 300 euroa. 

Vararehtori Sirkka Hokkanen, Karstulan Evankelinen opisto, kansanopistovierailu, Bergen, Norja, 1000 euroa. 

Tohtorikoulutettava Aino Rantamäki, Vaasan yliopisto, The 19th Scancor PhD Workshop, Oslo, Norja, 1000 euroa. 

Väitöskirjatutkija Tiina Petrelius, Vaasan yliopisto, Konferenssi, Turku, Suomi, 400 euroa. 

Tutkija Marjukka Mikkonen, Tampereen yliopisto, Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville, Turku, Suomi, 1000 euroa. 

Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen, Tampereen yliopisto, ”Nordic Association for European Studies”, Drammen, Norja, 590 euroa.     

 

Julkaisuapurahat

Soc&Koms vänner, Helsingin yliopisto, historiikkiin ”SOC&KOM I ÅTTIO ÅR - Medborgar-, social- och kommunalhögskola för samhällets bästa sedan 1943”, 4000 euroa. 

 

Toiminnanedistämisapurahat 

Toiminnanedistämisapurahat 

  • NAF:in Suomen osasto on tukenut Politiikan tutkimuksen päivät 2023, joka on valtiotieteellisen yhdistyksen vuotuinen tapahtuma jota tänä vuonna järjestettiin Jyväskylän yliopistossa 10-12.5.2023. Tapahtuman teema oli ”Politiikka, kieli ja aika”. NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin ilmaiseksi. 
  • NAF:in Suomen osasto on tukenut Pohjoismaiset lapsioikeustutkijapäivät, jota järjestettiin 13-15.6.2023 Helsingissä. Seminaarin teema oli ”Lapsioikeus muuttuvassa yhteiskunnassa”. Lapsioikeustutkijapäivät oli lapsioikeustutkijaverkoston järjestämä tapahtuma. NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa. 
  • NAF:in Suomen osasto on tukenut Valtakunnalliset oikeustieteiden päivät 2023, jota järjestettiin 24-25.8.2023 Tampereella. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluva julkisoikeuden opintosuunta järjesti tapahtumaa yhdessä vero-oikeuden, yritysjuridiikan sekä sosiaalioikeuden oppiaineen kanssa. Tapahtuman teema oli ”Muuttuva oikeus ja oikeustieteen vaikuttavuus”. NAF sai näkyvyyttä tilaisuudessa. 
  • NAF:in Suomen osasto on tukenut Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät
    2023. Tapahtumaa järjestettiin 15-17.11.2023, Åbo Akademissa Turussa. Tiedepäivien teema on ”Niukkuuden aika”. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenet saavat osallistua tiedepäiviin ilmaiseksi.