Apurahat 2019

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 25 200)

 

- VTM, väitöskirjatutkija Håkan Hemberg (Åbo Akademi) julkisen hallinnon tutkimuksen väitöskirjatyöhön ”Verksamhetens effektivisering inom offentlig förvaltning med bibehållen/förbättrad etik” 4 000 euroa (6.5.2019)

 

- FM, tohtorikoulutettava Kaisa Pankakoski (Cardiffin yliopisto, Wales) sosiolingvistiikan väitöskirjatyöhön ”Vertaileva tutkimus kolmikielisistä perheistä Suomessa ja Walesissa: kielipolitiikka ja kielten kehitykseen vaikuttavat tekijät” 1 200 euroa (6.5.2019)

 

- OTM, jatko-opiskelija Kristian Keskitalo (Helsingin yliopisto) oikeustieteen väitöskirjatyöhön ”Rahan sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena käsitteenä ennen ja nyt” 4 000 euroa (6.5.2019)

 

- VTL, kaupunginjohtaja Mats Brandt Vaasan yliopisto) sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusprojektiin ”Effektiva kontrollmetoder – case äldreboenden. Hurdana samband finns det mellan kvaliteten på boende, hur verksamheten kontrolleras och hur brukardelaktigheten ordnas.” 4 000 euroa (6.5.2019)

 

- VTM, väitöskirjatutkija Marjukka Weide (Jyväskylän yliopisto) politiikan ja hallinnon tutkimuksen väitöskirjatyöhön "PARTICIPATIVE EXPECTATIONS. How is Political Citizenship Constructed in Finnish and Danish Immigrant Incorporation Policies?" 4 000 euroa (6.5.2019)

 

- HM, nuorempi tutkija Paula Tulppo (Arktinen keskus, Lapin yliopisto) sosiologian väitöskirjatyöhön ”EU:n rajayhteistyö aluekehittämisen välineenä Suomen ja Ruotsin välisellä pohjoisella rajaseudulla” 4 000 euroa (6.5.2019)

 

- Doktor elektus, asianajaja Anna Barlow (Åbo Akademi), oikeustieteen tutkimusprojektiin “The Global Access to Justice Project” osallistumiseen 4 000 euroa (6.5.2019)

 

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 13 400 euroa)

- HM Yliopisto-opettaja Paula Rossi (Tampereen Yliopisto) 1 000 euron matka-apuraha Tanskassa järjestettävään "The Summer Course in Narrative Study" (10.5.2019).

 

- Tutkijatohtori Tomoya Wakayama (Tampereen Yliopisto) 850 euron matka-apuraha Oslossa järjestettävään PlanNord 2019-konferensin osallistumista varten sekä 250 euron matka-apurahan Seinäjoella järjestettävään NoRSA 2019-konferensin osallistumista varten. Yhteensä 1 100 euroa (10.5.2019).

 

- HT, yliopistonlehtori Anni Jäntti (Tampereen Yliopisto) 2 000 euron matka-apuraha Belfastissa järjestettävään EGPA-konferenssiin osallistumista varten (10.5.2019).

 

- VTM, tohtorikoulutettava projektisuunnittelija Isak Vento 1 400 euron matka-apuraha Budapestissa järjestettävään "ECPR Summer School in Methods and Techniques" (10.5.2019).

 

- VTT, erikoistutkija Pekka Kettunen 700 euron matka-apuraha Potsdamissa järjestettävään kokouksen osallistumista varten. Kokous liittyy Kettusen kirjahankkeeseen: "THE FUTURE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT. CHALLENGES FOR LOCAL DEMOCRACY AND ADMINISTRATION" (12.6.2019).

 

- HT, professori Elias Pekkola (Tampereen Yliopisto) 1 750 euron matka-apuraha Belfastissa järjestettävään EGPA-konferessiin osallistumista varten (12.6.2019).

 

- HT Anna-Elina Kork, HT yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo ja tutkijatohtori Kirsi Hasanen (Tampereen Yliopisto) 2 550 euron yhteinen matka-apuraha Belfastissa järjestettävään EGPA-konferenssiin osallistumista varten (10.5.2019).

 

- VTT, tutkijatohtori Kanerva Kuokkanen (Svenska social- och kommunalhögskolan, HY) 1 400 euron matka-apuraha Budapestissa järjestettävään "ECPR Summer School in Methods and Techniques" (12.6.2019).

 

- Varatuomari, VTM Lauri Jääskeläinen (Ympäristöministeriö) 1 500 euron matka-apuraha "Moderne byggregler" -hankkeen tutumista varten Tukholmassa ja Karlskronassa. (12.6.2019)

 

 

 

 

Julkaisuapurahat (yhteensä 6 000 euroa)

 

–KTT, yliopettaja Jukka Ojasalo (Laurea-ammattikorkeakoulu) artikkelikäsikirjoitusten kielentarkastamista varten ”Julkisen sektorin palveluiden innovaatioyhteistyö yritysten, kolmannen sektorin ja muiden organisaatioiden kanssa. Avoimet innovaatioalustat ja julkisella sektorilla.” 1 000 euroa (6.5.2019)

 

– Suomen Lainopilliselle Yhdistykselle (JF) Kai Kokon "Ympäristöoikeuden perusteet" -teoksen käännöskuluihin 5 000 euroa (6.5.2019)

 

Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 8 000 euroa)

Suomen Kuntaliitolle pohjoismaisen Kommunkompassen-arviointivälineen käyttöönottoon 4 000 euroa. (10.4.2019)

 

Hallinnon Tutkimuksen Seuralle ja Focus Localis ry:lle Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien järjestämiseen 4 000 euroa. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta ja illalliseen alennetulla hinnalla. (10.6.2019)