Apurahat 2021

Yksivuotinen tutkimusapuraha 2021

PM Johan Ekman, Åbo Akademi, väitöskirjatyö "Explaining the Enigma of Nordic Agency in the Political Economy of Europe’s Crisis: The Case of Finland", 24 000 euroa

Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön

OTL Maria Majanen, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyö "Viranomaistehtävien tuottaminen palvelusopimuksin", 2 000 euroa

OTT Marianne Malmgrén, Itä-Suomen yliopisto, tutkimustyö "Taloudellinen työnantaja Ruotsin ja Suomen verotuksessa", 4 000 euroa

OTT, KTT Kaisa Sorsa, Turun ammattikorkeakoulu, tutkimustyö "Ennakoiva oikeus ja - sääntely (proactive law and anticipatory/proactive re-gulation) ennakoivan hallinnan mahdollistajina Pohjoismaissa", 4 000 euroa

Väitöskirjatutkija Khadijah Saeed Khan, Åbo Akademi, väitöskirjatyö, "The impact of information overload on refugees’ mental health during the COVID-19 pandemic in Finland", 2 000 euroa

KTM Maedeh Ghrobanian Zolbin, Åbo Akademi, väitöskirjatyö, "Health literacy and decision-making ability among elderly people", 2 000 euroa

OTM, VTM, FM Sami Pekola, Lapin yliopisto, väitöskirjatyö, "Rajattomien mahdollisuuksien Pohjola", 4 000 euroa

KTM Siru Kaunisto, Vaasan yliopisto, väitöskirjatyö, "Veron kiertämisen tunnistaminen ja estäminen tuloverotuksessa", 1 000 euroa

OTM, FM, M. Soc. Sc Terhi Raikas, Vaasan yliopisto, väitöskirjatyö, "Ympäristöjärjestöjen rooli jakaen käsittely lainsäädäntö-, hallinto- ja hal-linto-oikeusprosessin tarkasteluun", 4 000 euroa

Väitöskirjatutkija Frida Westerling, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyö, "Kohti algoritmista turvapaikkapäätöstä - ihmistoimijuuden turvaaminen
oikeudellisilla suojatoimeilla", 1 000 euroa

Master of Laws Henrik Thorson, Åbo Akademi, väitöskirjatyö, "The Art and the Procurement", 4 000 euroa

Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin

OTM, VT, KTM Mikko Laapas, Helsingin yliopisto, tutkimusvierailu University of Copenhagen, 500 euroa

PD Sebastian Godenhjelm, Helsingin yliopisto, tutkimusvierailu University of Lund, 1 580 euroa

Väitöskirjatutkija Liselott Sundbäck, Åbo Akademi, tutkimusvierailu University of Linköping, 1 500 euroa

Toiminnanedistämisrahat

Hallinnon Tutkimuksen Seura ja Focus Localis ry, Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 17.-19.11.2021, Tampereen yliopisto, 2 500 euroa