Historia

Pohjoismaiden hallinnolla on yhteiset juuret ja perinteet

Pohjoismaiden hallinnollinen liitto (Nordiska Administrativa Förbundet, NAF) perustettiin ensimmäisen maailmasodan jälkeen vuonna 1918 osana kasvavaa pohjoismaista yhteistyötä. Liitto koostuu viidestä kansallisesta osastosta, jotka toimivat Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Suomessa. Liiton kokonaisjäsenmäärä on noin 2 000. Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto perustettiin vuonna 1922 ja yhdistys rekisteröitiin vuonna 1930. Suomen osastoon kuuluu noin 200 jäsentä.

 

NAF:in historiikki 1922-2002

Antti Suviranta on kirjoittanut Pohjoismaiden hallinnollisen liiton suomen osaston historiikin 1922-2002. Julkaisun voi veloituksetta tilata yhdistyksen sihteeriltä.