Tidigare evenemang

Kategori:

Lunchmöte 3/2019Finlands EU-ordförandeskap24.10.2019 | Lunchmöte | Restaurang Sunn, kabinett | Helsingfors

Styrelsemöte 7/20198.10.2019 | Styrelsen

Styrelsemöte 6/201916.9.2019 | Styrelsen

Styrelsemöte 5/2019 och styrelsens verksamhetutvecklingsseminarium 201910.6.2019 | Styrelsen

NAF:s finska avdelnings vårmöte 201914.5.2019 | Årsmöte | Nationalmuseum | Helsingfors

Styrelsemöte 4/20196.5.2019 | Styrelsen

NAF-seminarium med svenska avdelningen"Eurooppaoikeuden vaikutus kansalliseen hallintoon" / ”Europarättens inflytande på nationell förvaltning"5.4.2019 | Seminarium | Högsta förvaltningsdomstolen, Riddarholmen | Stockholm

Styrelsemöte 3/20194.4.2019 | Styrelsen

Lunchmöte 2/2019” Erfarenheter från det allmänna mötet på Island och framtiden av nordiskt samarbete”.28.3.2019 | Lunchmöte | Café Esplanad | Helsingfors

Styrelsemöte 2/20196.3.2019 | Styrelsen