Tidigare evenemang

Kategori:

Styrelsemöte 3/201517.3.2015 | Styrelsen

Styrelsens verksamhetsutvecklingsseminarium 201517.3.2015 | Styrelsen

Styrelsemöte 2/201526.2.2015 | Styrelsen

Lunchmöte 1/2015"Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa", OTT Anne Nenonen4.2.2015 | Lunchmöte | Justitieministeriet | Helsingfors

Styrelsemöte 1/201520.1.2015 | Styrelsen

Lunchmöte 3/2014"Får Norden vara bättre? Den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster i förhållande till EU-rätten", Håkan Stoor22.10.2014 | Lunchmöte | Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet | Helsingfors

Lunchmöte 2/2014"Ne bis idem-principen", Kenneth Hellsten1.4.2014 | Lunchmöte | Justitieministeriet | Helsingfors

Lunchmöte 1/2014"Administrativa sanktioner", Veronika Lankinen1.2.2014 | Lunchmöte | Justitieministeriet | Helsingfors

Lunchmöte 2/2013"Tillitsskyddet", JD Mikael Koillinen1.4.2013 | Lunchmöte | Justitieministeriet | Helsingfors

Lunchmöte 1/2013"Mot verklig jämställdhet? Förbuden mot könsdiskriminering i tider av juridisk pluralism", JD Outi Anttila1.2.2013 | Lunchmöte | Justitieministeriet | Helsingfors