Vårmöte 2023 för NAF:s Finska avdelning

Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelnings stadgeenliga vårmöte arrangeras tisdagen den 13 juni 2023 klockan 16.30 på Scandic Grand Central (adressen är Vilhelmsgatan 13, 00100 Helsingfors). 

 

På vårmötet presenteras stadgeenligt styrelsens verksamhetsberättelse från 2022, bokslutet från 2022, verksamhetsrevisorernas uttalande och vi beslutar om att bekräfta bokslutet och om att ge ansvarsfrihet till styrelsen och skattmästaren. 

Vårmötets föredragningslista, verksamhetsberättelsen från år 2022 samt bokslutet och revisorns uttalande skickas via mejl till våra medlemmar. 

 

Vårmötets föredrag om aktuellt ämne 

I samband med mötet kommer forskningsledaren Mikael Wigell från Utrikespolitiska Institutet att hålla ett föredrag om den nordiska resiliensen och samarbetets betydelse för krisberedskap.

I samband med vårmötet bjuder vi våra medlemmar på lätt kvällsmat. 

 

Vårmötets kulturevenemang 

Efter vårmötet förflyttar sig föreningens medlemmar till Ateneum-museet, där vi kommer att få en guidning av den nya utställningen "En tidsfråga". 

 

Vårmötets och övrigt programs tidtabell är enligt följande: 

 

16.20 – 16.30                     Ankomst till Scandic Grand Central

16.30 – 16.35                    Ordförandes hälsningar 

                              Avgående sekreterares avtackning och presentation av den nya sekreteraren 

16.35 – 17.00                    Föredrag (Mikael Wigell),

                  "Pohjoismainen resilienssi ja pohjoismaisen yhteistyön merkitys kriiseihin varauduttaessa” - (på finska)

17.00 – 17.45                    Föreningens vårmöte 

17.45 – 18.00                    Förflyttning till Ateneum

18.00 – 19.00                    Guidning 

19.00                                  Evenemanget slutar efter guidningen.

 

 

Anmäl dig via länken nedan senast 8 juni 2023 klockan 21.00

OBS! Anmälan är bindande. Deltagandet är avgiftsfritt för våra medlemmar men förutsätter anmälan.

Välkommen med!

 

Bindande anmälningar till vårmötet kan även skickas via mejl till NAF:s nya sekreterare Emma Isoherranen (sihteeri@nafnet.fi) senast 8 juni 2023 klockan 21.00

 

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. ersätter sina medlemmars resekostnader till föreningens möten, som ordnas på annan ort än den, där medlemmen enligt medlemsregistret är bosatt. Mera information om ersättningsförfarandet finns här: https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/matkakulujen-korvauslomake/ 

 

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Tidpunkt

13.6.2023 16:30 – 13.6.2023 18:00

Stad

Helsinki

Plats

Scandic Grand Central

Kategori

Årsmöte